FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare31/10/2021

Skadestånd av en vårdnadshavare

Hej. Min son var till en kompis, dom började bråka varpå kompisen avsiktilgt har sönder min sons glasögon. När jag konfronterar kompisen hävdar han att min son själv tagit sönder dom "vilket jag inte tror på för fem öre". Har pratat med kompisens mamma, men hon går på sin sons linje och vägrar ersätta glasögonen. Vad ska och kan jag göra.

Mvh: Förtvivlad pappa.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En förälder som är vårdnadshavare har ett strikt ansvar för de person- och sakskador som dennes barn orsakar genom brottslig handling (3 kap. 5 § 1 st. skadeståndslagen). Förälderns ansvar är för varje händelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde vid året för händelsen (3 kap. 5 § 2 st. skadeståndslagen).

Det du kan göra i detta fallet är att väcka en skadeståndstalan i domstol och begära skadestånd från föräldern till sonen som du hävdar har orsakat din son en sakskada genom att ta sönder din sons glasögon. Generellt sätt kommer den skadelidande sidan att bära bevisbördan för att sakskadan har skett. Således kommer det krävas att den skadelidande sidan kan lägga fram den bevisningen som behövs för att styrka att sakskadan har skett och således få sin talan om skadestånd bifallen.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare