FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess22/04/2021

Skaderekvisit i sekretessbestämmelser

Hej! Vi har fått den här frågan som en exempelfråga men fattar inte riktigt vart jag finner informationen och skulle behöva hjälp med att förstå och hitta lagrum. Bifogar frågan här nere

Redogör för skillnaden mellan rakt och omvänt skaderekvisit. Var hittar vi huvudregeln för prövningen av sekretess inom socialtjänsten? Var anser du att skaderekvisitet finns i en bokstavstolkning av detta lagrum och vilken typ av skaderekvisit används?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett lagrum ger utryck för en presumtion för offentlighet brukar skaderekvisitet kallas för "rakt skaderekvisit". Presumtionen innebär att uppgiften som utgångspunkt är offentlig. Se exempelvis 28 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL)där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

När ett lagrum ger uttryck för presumtion för sekretess brukar skaderekvisitet istället kallas för "omvänt". Då är alltså utgångspunkten för uppgiften sekretess och att den inte får delas med allmänheten. Se exempelvis 25 kap. 1 § OSL där det föreskrivs att uppgift är sekretessbelagd om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller annan närstående lider men. Jämför med exemplet ovan och märk att det här ska stå klart istället för antas, det vill säga det är ett högre krav för att få dela uppgift.

Huvudregeln för prövning av sekretess inom socialtjänsten hittar du i 26 kap. OSL (se kapitlets rubrik), specifikt 26 kap. 1 § OSL. Där föreskrivs att: Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Ordalydelsen (bokstavstolkning) ger uttryck för det omvända skaderekvisitet, det vill säga att en presumtion för sekretess råder inom socialtjänsten. Sekretessen är alltså stark.

Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor.

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”