Skaderekvisit i sekretessbestämmelser

2021-04-22 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Vi har fått den här frågan som en exempelfråga men fattar inte riktigt vart jag finner informationen och skulle behöva hjälp med att förstå och hitta lagrum. Bifogar frågan här nereRedogör för skillnaden mellan rakt och omvänt skaderekvisit. Var hittar vi huvudregeln för prövningen av sekretess inom socialtjänsten? Var anser du att skaderekvisitet finns i en bokstavstolkning av detta lagrum och vilken typ av skaderekvisit används? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett lagrum ger utryck för en presumtion för offentlighet brukar skaderekvisitet kallas för "rakt skaderekvisit". Presumtionen innebär att uppgiften som utgångspunkt är offentlig. Se exempelvis 28 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL)där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

När ett lagrum ger uttryck för presumtion för sekretess brukar skaderekvisitet istället kallas för "omvänt". Då är alltså utgångspunkten för uppgiften sekretess och att den inte får delas med allmänheten. Se exempelvis 25 kap. 1 § OSL där det föreskrivs att uppgift är sekretessbelagd om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller annan närstående lider men. Jämför med exemplet ovan och märk att det här ska stå klart istället för antas, det vill säga det är ett högre krav för att få dela uppgift.

Huvudregeln för prövning av sekretess inom socialtjänsten hittar du i 26 kap. OSL (se kapitlets rubrik), specifikt 26 kap. 1 § OSL. Där föreskrivs att: Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Ordalydelsen (bokstavstolkning) ger uttryck för det omvända skaderekvisitet, det vill säga att en presumtion för sekretess råder inom socialtjänsten. Sekretessen är alltså stark.

Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor.

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?