Skadelidandes ansvar att begränsa den uppkomna skadan

2016-09-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om skadelidande har något särskilt ansvar att försöka begränsa den uppkomna skadan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skyldigheten att begränsa sin skada är en allmän rättsprincip i Sverige både vad gäller skador som uppkommer inom- (exempelvis vid köp) och utom avtal. Man kan säga att detta handlar om någon form av rimlighetsbedömning där man menar att den skadelidande parten inte kan begära skadestånd för skada som denna personen kunde ha undvikit. Vidare är det så att om den skadelidande parten på något vis uppnår fördelar på grund av motpartens orsakade skada, kan den skadelidande behöva beakta detta vid skadeståndsberäkningen. Detta betyder att man gör avdrag på det värde som nyttan medfört vilket du kan läsa mer om i rättsfallet NJA 1990 s. 705. Mer specifikt i svensk rätt just när det gäller köp finns 70 § Köplagen som säger att den skadelidande ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada, försummar skadelidande detta ska den skadelidande själv bekosta motsvarande del av förlusten.

Hoppas att mitt svar hjälpte dig!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (641)
2021-03-31 Boka en rättsutredning
2021-03-27 När har man rätt till brottsskadeersättning?
2021-03-03 Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?
2021-03-03 Kan man få ersättning för en svidande brännskada orsakad av en produkts säkerhetsbrist?

Alla besvarade frågor (91059)