FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende14/12/2017

Skadegörelse vid arrendeförhållande

Jag har ett lantbruk som arrenderar ut ett område i mitten av en betesmark. För att ta sig till arrendeområdet måste man passera grinden till betesmarken, köra ca 200 m och sedan in genom grinden till arrendeområdet.

Arrendeområdet har rätt till väg; "Bolaget äger rätt till väg fram till området, med hänsynstagande till betande djur" och detta har varit ett problem långa tider. Arrendatorn och hans anställda lämnar grinden öppen eftersom det är besvärligt, tycker de, att gå ur bilen och stänga. Vilket leder till att djur slipper ut och skadar saker utanför betet - trädgårdar mm.

Jag har därför skrivit ett antal gånger, brev och mail, om att grinden alltid skall hållas stängd och det har jag fått en bekräftelse på. Dock fortsätter de ändå att lämna grinden öppen och djur slipper ut och orsakar skador.

Jag har nu sänt en faktura för skadegörelse, men de säger att det inte var de som lämnade grinden öppen. Men det är endast de som använder den vägen (den går endast till dem).

Nu säger arrendatorn att så länge inga djur går på området så behöver han inte stänga och hänvisar till ovanstående text "hänsyntagande". Jag menar att grinden alltid skall vara stängd eftersom han knappast kan absolut veta när djur finns ute eller inte.

Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Om jag fattar konflikten rätt tycks arrendatorn inte, enligt dig, uppfylla sin plikt att hålla grinden stängd. I motsats anger arrendatorn att en sådan plikt inte finns.

Att arrendatorn hänvisar till hänsynstagandet i klausulen; "Bolaget äger rätt till väg fram till området, med hänsynstagande till betande djur", verkar vara felaktigt. Den klausulen tar sikte på hur denne ska bete sig när den använder vägen framtill grinden. Ungefär att vederbörande ska föra fordon med mera på ett sådant sätt att djuren inte störs. Klausulen kan inte tolkas som att arrendatorn har rätt att låta grinden stå öppen. Om något att den ska hållas stängd.

Situationen bör lösas genom avtalsförhållandet. Avtalet verkar inte vara helt tydligt preciserat, vad det gäller den här frågan. Dock så är det uppenbart att avtalet har fyllts ut av den konversation ni har haft angående väghållningen. Genom att arrendatorn per mail har bekräftat detta borde det binda denne till att hålla grinden stängd.

Det är inte helt ovanligt att man använder sig av ansvarsklausuler i ett arrendeavtal. De brukar ange att jordägaren ska hållas skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba jordägaren på grund av arrendatorns verksamhet och nyttjande av Arrendestället.

Uppstår skada inom ett avtalsförhållande har den skadeorsakande parten att ersätta den skada som har vållats. Har ni inte avtalat särskilt om det i kontraktet regleras detta av skadeståndslagen. Tolkningen borde, beroende på bevis och framställning bli som i stycket här ovan.

Blir det en tvist om detta och arrendatorn vägrar att betala så måste du stämma honom i tingsrätten. Vissa tvister tar dock arrendenämnden hand om. Därför bör du börja med att ringa dem och höra vilket som är rätt forum.

Eftersom arrendatorn nu säger att han inte har lämnat grinden öppet vid det tillfälle det rör sig om kommer du behöva bevisa det faktumet.

Det räcker att med hjälp av vittnen och personens egen redogörelse visa vad som faktiskt hänt. För att stödja upp det brukar det vara bra att ha stödbevisning. Förslagsvis dagboksanteckningar eller liknande.

Om du vill ha hjälp att driva ärendet gentemot arrendatorn eller har följdfrågor kan du mejla mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”