Skadegörelse - Tömma luft i däck på en cykel

FRÅGA
Hej, jag och mina kompisar tömde luften i decken på en cykel och la den i en konstig position. Nu säger personen att det är skadegörelse och kan polisanmälas. Är det sant?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Den text som är kursiv är sådan text som är direkt tillämpbar på din fråga.

Brott gällande skadegörelse finns i 12 kap 1 § brottsbalken (BrB) och det finns även en mildare variant i 12 kap 2 § som kallas "åverkan". Gränsen mellan dessa två brott kan i princip göras utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av skadan, och den gränsen dras vid ungefär 1000 kr. Dock tas även andra omständigheter in i bedömningen, så även om skadan inte är värd 1000 kronor kan gärningen ändå räknas som skadegörelse.

De rekvisit/kriterier som ska vara uppfyllda för att skadegörelse eller åverkan ska föreligga är följande:

- skada/förstörelse

- på annans egendom (fast eller lös)

- till "men" för annans rätt till egendomen

Det ska alltså vara fråga om skada på annans egendom - exempelvis en - som ska utgöra "men" för dennes rätt. "Men för annans rätt" går delvis in i att det ska föreligga en skada. Det har uttryckts att det men som uppstår inte får vara för obetydligt eller tillfälligt. - Att cykeln ligger i en konstig ställning som är lätt att rätta till utgör alltså inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse ska anses föreligga. Skadan behöver dock inte vara av något betydande ekonomiskt värde.

Att fastställa att en skada har uppkommit är inte helt lätt i alla situationer. - När det gäller att släppa ut luft ur däck på en cykel måste det fastställas om ni har förstört däcket eller om ni endast har släppt ut luften ur det.

Gällande er situation får man se hur svårt det är att rätta till cykeln samt att fylla däcket med luft igen och sedan bedöma om det har uppkommit en skada eller inte. Är det så att ni har förstört däcket och kanske något annat när ni har lagt cykeln i en konstig position kan nivån för s.k. åverkan anses vara uppfylld.

För att det slutligen ska röra sig om ett brott krävs också att gärningsmannen/gärningsmännen (ni som har tömt däcken på luft) har uppsåt till gärningen - alltså att ni har förstått vad ni har gjort när ni tömde däcken på luft.

Min rekommendation till er är att ni ber cykelägaren om ursäkt och erbjuder honom ersättning för ett eventuellt nytt däck alternativt att ni erbjuder er att fylla på däcken med luft igen. På så sätt tror jag inte att en polisanmälan behöver komma på fråga!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (116)
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?
2020-09-30 Skadat fordon - Åtal och skadestånd?

Alla besvarade frågor (86836)