Skadedjursangripen bil - rätt till omleverans?

2017-11-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Jag köpte en begagnad Porsche 997.2 Carrera 4 (2009 modell) i juni i år hos Porsche Center Malmö och är i efterhand (i augusti) - alltså efter köpet - blivit uppmärksammad av Porsches egen serviceafd. att bilen tidigare hade varit angripit av skadedjur (gnagare/möss/råttor). Det blev över sommarn tydligt att man har haft bilen isär på grund av detta. Jag har haft fyra besök för att få åtgärdat gnagmärken efter djur på fler gummidelar samt lösa delar (spolarmunstycke till strålkaster, innerskärm, två panel i kabinen). Delar av åtgärden har jag måttet betala. Jag är inte trygg ved det faktum att bilen har varit angripen av skadedjur och önskar omleverans, alternativt att köpet hävas. Jag är på inget tidpunkt blivet informerad av säljaren om att bilen hade haft problem med möss/råttor. Jag har reagerat per mail till säljaren - inget svar, jag har kommit med förslag till omleverans med extra betalning frånmig utan positiv respons. jag har haft mail dialog med VD'en utan positiv respons. Förhandlaren bestrider mitt krav på at häva köpet och vill inte heller återköpa bilen. Köpet:Jag köper bilen till ett non-rabatterat pris på 569 000 sekJag lägger 20% handpenning och har Porsche billån på den resterande delen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förstår inte riktigt vad din fråga är så du får gärna kommentera här nedan om du inte fått veta det du ville av mitt svar. Jag antar i alla fall att du vill veta om du haft juridiskt stöd för din uppfattning om rätt till omleverans eller hävning och vad du kan göra för att driva igenom din rätt nu när säljaren vägrar acceptera dina krav.

Vad säger lagen?

När en privatperson köper en lös sak av ett företag gäller konsumentköplagen. Enligt lagen ska varan stämma överens med vad som avtalats, både uttryckligen och underförstått, vad säljaren uppgett om varan innan köpet samt med vad köparen haft rimliga skäl att förutsätta angående varans egenskaper (16, 19 §). Stämmer varan inte överens med detta är den felaktig.

Om köparen reklamerar detta fel inom rimlig tid från det att denne upptäckte eller borde ha upptäckt felet kan denne ha rätt att få felet avhjälpt av säljaren eller på säljarens bekostnad (23, 26 §). Avhjälpande innebär helt enkelt att felet åtgärdas genom t.ex. en reparation. Under samma paragraf går även omleverans av en felfri vara. Säljaren har rätt att åtgärda felet inom rimlig tid genom avhjälpande eller omleverans även om säljaren kräver en annan åtgärd, såsom hävning av köpet, så länge detta inte innebär en kostnad eller oskälig börda för köparen (27 §).

Köparen kan i annat fall kräva prisavdrag motsvarande värdeskillnaden på den avtalade varan och den levererade varan (28 §). Om avhjälpande är orimligt dyrt eller på annat sätt betungande för säljaren, får denne ge prisavdrag istället för avhjälpande (26 §). Om säljaren hellre vill avhjälpa felet än att ge prisavdrag, har köparen trots detta rätt till prisavdrag istället om avhjälpande innebär en väsentlig olägenhet för köparen (28 §).

Om felet har sådan betydelse för köparen att ingen av de andra åtgärderna är tillfredsställande, om ingen av de andra åtgärderna är möjliga eller om de andra åtgärderna är oskäligt betungande för säljaren, har köparen rätt att kräva att avtalet hävs (28, 29 §). Detta innebär att köparen lämnar tillbaks varan om det är möjligt och får tillbaka betalningen.

Tolkning av ditt fall

En begagnad bil är en lös sak som täcks av konsumentköplagen. Ni har visserligen inte avtalat specifikt om att bilen ska vara fri från skadedjur, att den ska vara i nyskick eller liknande. Frågan blir då vad man kan tolka som underförstått eller vad du har rimliga skäl att förutsätta. Vid köp av begagnad bil kan man naturligtvis inte förutsätta att den ska vara fri från slitage och liknande. Du kan dock argumentera för att det är mycket allvarligt att bilen haft skadedjur, samt faktumet att den varit nedmonterad. Detta tillhör inte det normala vid köp av begagnad bil, speciellt inte en så exklusiv sådan.

Du har betalat ett högt pris för den vilket också har betydelse för bedömningen. Det framgår av 17 § att det ställs högre krav på varans skick om priset är högt, vilket även märks i rättspraxis. Det kan vara en bra idé för dig att inhämta ett utlåtande av någon expert på området som kan styrka att det inte är rimligt att undvika att berätta om tidigare skadedjur vid försäljning av begagnad bil. Detta kan vara en annan bilhandlare eller liknande men i regel är det bäst om du kan hitta någon opartisk, som inte t.ex. är en konkurrent.

Om du kan styrka att det är ett fel har du definitivt rätt till omleverans om de inte hellre vill avhjälpa felet, vilket verkar vara svårt här med tanke på omfattningen av skadorna. Prisavdrag kanske är det lättaste att få till eftersom bilen trots allt verkar vara fullt fungerande men inte lika värdefull. Du kan argumentera för att du aldrig hade köpt bilen för det priset om du visste att den varit angripen av skadedjur och nedmonterats vid ett tillfälle. Om de inte vill göra detta är hävning sista utvägen för dem. Du kan endast kräva hävning om de inte vill göra de andra åtgärderna eller om felet är så pass allvarligt att andra åtgärder inte gottgör felet, vilket är ett ganska högt krav att uppfylla.

Vad du kan göra

Jag skulle rekommendera att du börjar med att skriva ett lite mer utförligt mail till den som är ansvarig, kanske VD:n som du tidigare haft kontakt med, och förklarar varför du anser dig ha rätt till åtgärd. Du kan kräva t.ex. omleverans i första hand, prisavdrag i andra hand och hävning i tredje hand, så får de välja vilket krav de vill följa. Hänvisa gärna till paragraferna ovan och gör tydligt att du tar detta seriöst och kan tänka dig att gå till rätten med det vid behov.

Skulle ni inte komma överens om något kan det finnas förutsättningar för dig att ta upp detta i domstol. Jag skulle dock rekommendera att du först vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar konsumenttvister snabbt och gratis. Deras beslut är inte tvingande men företag brukar följa dem eftersom domstolen tenderar att gå på samma linje, och för att undvika dålig PR, vilket lär vara av stort intresse för ett så exklusivt varumärke som Porsche. Om de inte följer beslutet, eller om du anser att beslutet är fel, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar starkt att du pratar med en jurist innan du gör detta för att undvika en dyr stämningsansökan som inte går igenom. Du kan läsa mer om vad vår juristbyrå erbjuder här.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1283)
2021-09-22 Har jag rätt att häva köpet om leveransen av en vara jag beställt är försenad?
2021-09-20 Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?
2021-09-20 Säljaren lämnar ingen garanti?
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (95785)