Skadat skolans dator genom olyckshändelse

2017-01-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vår son har råkat spräcka skärmen på en laptop i skolan. Det var utan uppsåt och en olyckshändelse. Kan vi tvingas att betala om skolan vill det?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen (SkL), se här.

Vem ska ersätta skadan?
Enligt Skadeståndslagens 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. I det fall det rör sig om en olyckshändelse och inte av oaktsamhet är man inte skadeståndsskyldig.

I det fall skadan orsakades av oaktsamhet ska personen ersätta skadan i enlighet med skadeståndslagens 5 kap 7 §. Där kan man antingen ersätta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan, inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Det vanligaste är att man ersätter vad det kostar att reparera saken eller vad det kostar att köpa en ny sak med avdrag för ålder och bruk.

Råd
Eftersom att skadan uppstod i skolan är en god idé att prata med skolan och berätta för dem vad som hänt och att det rört sig om en olyckshändelse. I de fall skolan vill ha betalt kan ni vända er till ert försäkringsbolag och se om de kan hjälpa till. Oftast har man en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som eventuellt kan ta en del av skadan, men hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller och vad din självrisk är.

Vill du få mer information om skadestånd och hur du ska gå tillväga är mitt förslag att du tar kontakt med en jurist för vidare rådgivning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?