Skadad vara vid leverans

Jag har fått hem en vara via ett transportföretag där det fanns tydliga transportskador på emballaget, vilket tyvärr inte noterades på fraktsedeln vid kvittens. Bilder på skador togs direkt. Produkten, en stor ATV visade sig även den ha skador. Bla en böjd bakaxel. Vid reklamation till transportföretaget hävdar dom att eftersom skadorna inte antecknade på fraktsedeln så upphör deras ansvar. På fraktsedeln som jag har kvitterat står endast att det är viktigt att skador antecknas, det står inget om att transportföretaget antar upphör. Vem är skyldig till transportskadan och kan jag få ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag har av anonymitetsskäl tagit bort namnet på transportföretaget.

Jag utgår i mitt svar från att du köpte varan i egenskap av konsument, alltså en person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utom näringsverksamhet, eftersom att du nämner att du har ”fått hem en vara”.

Regler angående köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument hittar man i Konsumentköplagen (KköpL).

Ansvaret för varan går över på köparen när varan avlämnas, 8§ st. 2 KköpL. Varan anses avlämnad när den har kommit i köparens besittning,6§ KköpL. Huvudregeln är att om köparen har ansvaret för varan så är han eller hon skyldig att betala varan även om den förstörs, kommer bort, försämras eller minskas genom en händelse som inte beror på säljaren, 8§ st.1 KköpL. Säljaren svarar alltså för alla fel som uppstår innan denna tidpunkt.

I ditt fall innebär det att säljaren bar risken för varan fram till det att du tog emot den. De skador som fanns vid detta tillfälle hade alltså uppstått under tiden då säljaren fortfarande bar risken för varan och säljaren är därför ansvarig för dessa fel.

Enligt 16§ KköpL ska varan anses felaktig om den avviker från vad som var avtalat. Eftersom att jag inte vet vad som var avtalat kan man även använda sig av16§ st 3 p.3 KköpL som anger att varan ska anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Jag har inte fullständig information om vilka skador som har funnits på varan, men utifrån vad du beskriver om bl. a den böjda bakaxeln är det förmodligen så att varan avviker från vad man som köpare med fog kan förvänta sig.

Efter att vi har konstaterat att varan är felaktig så måste vi avgöra om säljaren är ansvarig för felet. Enligt 20§ KköpL svarar säljaren för fel som har funnits vid tidpunkten för avlämnandet. Eftersom att vi redan har utrett att felet uppstod under transporten så vet vi att felet har funnits vid avlämnandet och säljaren är alltså ansvarig. Dessutom finns en regel i 20a§ KköpL som anger att varan ska anses felaktig om felet visar sig inom sex månader, vilket det i ditt fall verkar ha gjort.

För att få åberopa felet krävs att du reklamerar det till säljaren inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader ska din reklamation alltid anses ha kommit in i rätt tid, 23§ KköpL.

Eftersom att varan är felaktig och det är säljaren som ska ansvara har du rätt till vissa påföljder, 22§ KköpL.

Säljaren har som regel rätt att först försöka reparera varan eller skicka en ny felfri vara, dvs. att avhjälpa varan eller företa omleverans. Alltså kan du oftast inte kräva pengarna tillbaka eller häva köpet direkt, utan först ges säljaren möjlighet att åtgärda felet.

Jag rekommenderar dig alltså att ta kontakt med företaget som du köpte varan av så snart som möjligt. Beskriv skadorna som fanns på varan när du tog emot den och hör vad de erbjuder för åtgärder för att kompensera dig för den felaktiga varan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”