Skada på tvättstuga vid installation av varmvattenberedare

2017-11-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi beställde en varmvattenberedare och vid installationen orsakades skador i tvättstugan som innebär totalrenovering av denna.I den allmänna villervallan efter installations försöket tog dom med sig varmvattenberedaren tillbaka och vi betalde inget. Företaget har lovat att återställa tvättstugan till ursprungsskick men nu fick jag just veta att dom vill ha betalt för motsvarande avtalat försäljningspris och installation.Vår inställning är att vi vill köpa den nya varmvattenberedaren från någon annan när företaget har återställt tvättstugan.Min fråga är : Kan företaget kräva att vi skall betala för varmvattenberedare+installation ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Huruvida ni är skyldiga att betala beror på en del olika omständigheter.

Ert köp omfattas av konsumentköplagen (KKL), även installationsmomentet eftersom detta inte är det övervägande delen av affären (jfr. 2 § andra stycket KKL).

Såsom jag tolkar det har ni genom att be dem att hämta varan velat häva köpet. Det krävs då till att börja med att varan varit felaktig. Den är bland annat felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig (16 § tredje stycket tredje punkten KKL). Om varan (eller installationsarbetet som täcks av affären) orsakar skada på er egendom skulle jag definitivt säga att den avviker från vad som skäligen kan förväntas och därmed är felaktig.

Det krävs vidare för att ni ska få rätt att häva att felet är av sådan betydelse att ingen annan åtgärd är rimlig kompensation för felet (28, 29 § KKL). Det kan visserligen argumenteras för att de borde få chansen att göra om arbetet. Å andra sidan finns det skäl som talar emot deras förmåga att fullgöra detta. Det är bland annat här en av de avgörande frågorna ligger enligt min bedömning. Om skadorna berodde på t.ex. felaktiga ledningar eller något annat som installatören inte kunde hjälpa, är det nämligen rimligt att de ska få rätt att göra om jobbet och att ni därför saknar rätt till hävning.

I så fall måste ni betala det de säger men har också rätt att kräva att de kommer tillbaka och slutför det de påbörjade.

Om felet är deras fel kan ni ha rätt till hävning. Det är återigen en tolkningsfråga vad ni kommit överens om, uttryckligen eller underförstått. De kan argumentera för att ni aldrig krävt hävning utan bara åtgärd av tvättstugan. Ni kan i er tur hävda att det var en konkludent handling av dem att ta tillbaka varan, som är att anse som en underförstådd hävning.

Om inget av dessa två alternativ är fallen kan ni kräva hävning nu i efterhand. Observera dock risken att motparten hävdar att reklamationsfristen gått ut (23 § KKL). Om de gör detta kan ni hävda att ni uppfyllt plikten genom att bara göra dem medvetna om felet och att hävning kan krävas vid senare tidpunkt utan att reklamationsfristen ska anses förbigången. Detta är i min mening ett starkt argument till er fördel.

Jag går inte in vidare på din rätt att få tvättstugan återställd eftersom det framgår av din fråga att de redan accepterat detta åtagande.

Jag förstår att detta är mycket information men mitt tips är att kolla igenom situationen några gånger och bemöta firmans krav med dessa argument. Kom ihåg att det är de som måste gå till rätten om de vill kräva något. Skulle detta ske rekommenderar jag att ni anlitar en jurist, vilket ni bl.a. kan göra här från Lawline (klicka här för mer info).

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att kommentera här om jag missat något eller kom tillbaka nästa gång du har en juridisk fråga!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?