Skada på polishund. Skadegörelse eller våld mot tjänsteman?

FRÅGA
Hej!Läser på facebook polisens inlägg om hur deras polishund skadats av en person som försökt ta sig undan polisen. De skriver något i stil med att de önskar att händelsen skulle gå under "våld mot tjänsteman" istället för "skadegörelse på annans egendom". Maxstraff för båda utläser jag dock till 4 år, så nu undrar jag hur man dömer detta egentligen. Borde det inte kunna bli samma straff oavsett vad brottet kallas? Eller skulle hundarna tjäna på att vara tjänstemän istället? Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Maxstraffet för våld mot tjänsteman är precis som du säger 4 år. Däremot är det grov skadegörelse som har maxstraff 4 år och alltså inte skadegörelse av normalgraden som istället har ett maxstraff på 1 år.

I juridisk mening är en hund att anses som en egendom, vilket innebär att om någon skadar annans hund är det att anses som skadegörelse.

Det betyder att om en gärningsman som skadar en polishund i dagsläget ska kunna dömas till en påföljd strängare än 1 år krävs det att skadegörelsen ska anses vara grov. För att en skadegörelse ska anses ha nått upp till nivån grov krävs en hel del. Exempelvis att skadan lett till att en människas liv eller hälsa är i fara eller att skadan är av stor ekonomisk betydelse. Det betyder i sin tur att det är svårt att fälla en gärningsman för grov skadegörelse om den skadande egendomen är en hund eftersom den ekonomiska skadan inte är av stor betydelse (även om den emotionella givetvis är det), vilket leder till att det oftast är fråga om en skadegörelse av normalgraden som har 1 års fängelse som maxstraff.

Med ovan nämnda resonemang om grov skadegörelse vill jag ha sagt att om en hund blir skadad och det då istället rubriceras som våld mot tjänsteman finns det större möjlighet att döma till en strängare påföljd eftersom våld mot tjänsteman har maxstraff på 4 år i fängelse.

Slutsats

En skadegörande handling mot en hund rubriceras oftast som skadegörelse av normalgraden där maxstraffet är 1 år i fängelse. Om skador mot polishundar istället skulle rubriceras som våld mot tjänsteman finns större möjlighet att döma gärningsman till strängare påföljd.

Om det är något som är oklart eller om du har någon följdfråga, tveka inte att fråga!

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (115)
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?
2020-09-30 Skadat fordon - Åtal och skadestånd?
2020-09-10 Vilka är påföljderna vid skadegörelse?

Alla besvarade frågor (85192)