Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hade min bil parkerad vid jobbets boendet när en från boendet som jag jobbar på råkade cykla in i bilen under arbetstid och orsakade skador på bilen.. vem är skyldig till betala självrisken? Arbetsgivaren eller brukaren?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Självrisken ska betalas av försäkringstagaren själv. Om man däremot vet vem som har orsakat skadan så kan försäkringstagaren kräva ersättning från den personen. I detta fallet nämner du att brukaren har orsakat skadan på bilen, i sådant fall kan du rikta ett ersättningsanspråk gentemot brukaren på grund av att denne har orsakat dig en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Arbetsgivaren har inte ett ansvar gentemot de skador som exempelvis en brukare orsakar. Arbetsgivaren har däremot ett principalansvar gentemot sina arbetstagare och de skador de kan komma att orsaka i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen) men det blir inte aktuellt i detta fallet.

Således står du för självrisken. Arbetsgivaren kan inte hållas ansvarig men brukaren kan du däremot rikta ett ersättningsanspråk gentemot på grund av den sakskada som denne orsakat dig. Notera dock att det måste kunna bevisas.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?