Skada på häst som uppstår hos fodervärden

2017-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Fodervärd till häst har brutit vårat kontrakt på flertal punkter, samt vägrat hästen vård så hästen utsatts för onödigt lidande under flera månaders tid.Hästen är nu flyttad till mig samt behandlad för de som uppkommit hos fodervärd. Jag anser att hon är skyldig att stå för de omkostnader jag behövt nu i form av klinikbesök och även medicin. Egentligen även behandling från equiterapeut då hästen är låst överallt vilket generar smärta som fodervärden valt att ignorera. Hästen måste nu genomgå täta besök för att bli bättre i kroppen men svarar redan bra på den påbörjade behandlingen. Därför är det lätt att gissa sig till att det gått ännu snabbare om hästen fått den vård den behövt på en gång när fodervärden hade den hos sig.Kan jag anmäla henne för kontraktsbrott?Har självklart skrivet kontrakt, bilder och även sparade konversationer samt ett ögonvittne.Stort tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga så har du lånat ut din häst på foder efter att du och fodervärden skrivit på ett avtal. Därefter har hästen kommit till skada hos fodervärden och inte på grund av fodervärden och nu vill du ha ersättning för de kostnader du haft.

Avtalslagen är helt dispositiv och det står dig och fodervärden fritt att avtala om vad som ska gälla under fodertiden. Har avtalet skrivits på och undertecknats så blir det ett juridiskt bindande avtal som du kan stödja din rätt på i domstol.

För att du ska få ersättning från din fodervärd på grund av kontraktsbrott så förutsätter det att Ni avtalat om att skada som uppstår under tiden hästen befinner sig hos fodervärden ska bekostas av fodervärden. Föreligger inte ett liknande avtalsvillkor så föreligger inget kontraktsbrott. Om det däremot gör det så har du helt rätt i att begära ersättning från fodervärden för omkostnader du haft.

Skulle det däremot vara så att din fråga tar sikte på att hästen kommit till skada hos fodervärden och att skadorna blivit mer omfattande på grund av att fodervärden undvikit att ta kontakt med veterinär eller dig som hästägare så regleras svaret på din fråga i skadeståndslagen om annat inte är reglerat i ert avtal eftersom avtalet har företräde.

I 2 kap. 1§ skadeståndslagen så regleras det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (hästen ses som en "sak" i juridisk mening) skall ersätta skadan. Här förutsätts det att du som hästägare inte varit medveten om skadorna i rätt tid för att kunna minska omkostnaderna (vilket inte är ett krav om fodervärden själv vållat skadorna på hästen). Ersättningsfrågan regleras i 5 kap. 7§ skadeståndslagen, veterinärkostnader, medicin och nödvändig equiterapeut ryms inom lagens bestämmelse med utgångspunkt i att kostnaderna ska vara rimliga och ligga i proportion till skadan som fodervärden orsakat med sin passivitet att kontakta dig som hästägare i rätt tid.

Sammanfattning

Huruvida du kan anmäla henne för kontraktsbrott eller inte beror på hur ert avtal ser ut vilket jag inte kan bedöma eftersom inte jag läst avtalet. Däremot kan det finnas en möjlighet att få ersättning genom skadeståndslagen för sakskada fodervärden orsakat genom att undvika att ta kontakt med veterinär eller dig i rätt tid vilket lett till att du fått högre omkostnader.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar!

Julia Zarour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1436)
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?
2021-10-29 Privatleasing av bil, tredje part värderar

Alla besvarade frågor (97528)