Skada på cyklist vid öppnande av bildörr

FRÅGA
Hej,Ikväll parkerade jag min bil på en parkeringsplats som löper längs sidan av en gata. Efter att jag kollat i backspeglarna och över axeln och inte såg någon/något öppnade jag bildörren för att kliva ur. En cyklist kommer då och kör in i kortsidan av bildörren. Cyklisten befann sig på en biltrafikerad väg, ej trottoar eller cykelväg. Det hela är ju givetvis en ren olyckshändelse. Han skrapade sin hand lindrigt i övrigt oskadd. Han blev dock väldigt arg och tillkallade polis till platsen. Polisen verkade dock ta det hela med ro, men upprättade enligt praxis en anmälan. Är det uteslutande bilisten som har fullt ansvar för incidenter likt denna? Cyklisten bör väl också ha ett ansvar i detta? Han körde ju helt klart för nära min bil och höll inte avstånd. Med vänlig hälsning,Gustaf
SVAR

Hej Gustaf och tack för din fråga!

Din situation omfattas av Trafikskadelagen (SFS: 1975:1410) (TSL) enligt dess 1§. För att lagen ska bli tillämplig framför skadeståndslagen krävs att det rör sig om skada som uppkommit till följd av trafik med motordrivet fordon. I praxis har Högsta Domstolen tolkat "till följd av trafik" extensivt att omfatta många situationer, inklusive den där bildörren på en stillastående bil öppnas och exempelvis välter omkull en cyklist. Tekniskt sett är det inget skadeståndsansvar som uppkommer för bilisten själv till följd av skadan utan den skadelidande har istället rätt att få ut trafikskadeersättning från den trafikförsäkring som är tecknad för fordonet i fråga, 8§ TSL.

Av 8§ TSL framkommer att trafikskadeersättning ska utgå till den skadelidande vare sig skadan är uppkommen på grund av vårdslöshet/oaktsamhet eller inte. Det råder alltså strikt ansvar för den skadevållande, även om denne agerat korrekt, och försäkringsersättning ska i princip utgå. Cyklisten har enligt 11§ TSL rätt att få ersättning ur trafikförsäkringen för bilen om han kan uppvisa skada.

I ditt fall kan man tänka att jämkningsregeln för personskada i 12§ TSL eventuellt aktualiseras. Om den skadelidande uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet har medverkat till sin skada kan ersättningen från trafikförsäkringen jämkas och sättas ned. Man får bedöma huruvida cyklisten har uppträtt grovt vårdslöst genom sitt agerande och sen ställa frågan hur mycket hans agerande, i förhållande till öppnandet av bildörren, har medverkat till skadan för att avgöra vad som i så fall är en skälig nedsättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (171)
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

Alla besvarade frågor (85191)