Skada på cykel

2017-02-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min granne har flyttat min cykel i cykelstället på vår gemensamma utegård. Den var hel och fungerande igår men efter att hon har flyttat den så rör sig inte framhjulet, vilket gör att den ej går att använda. Hon flyttade cykeln för att hon skulle kunna ställa sin barnvagn under tak. Jag gick förbi degavi och frågade hur detta kan ha skett och han menar att man måste flyttat cykeln ganska våldsamt för att den ska skadas så. Jag gick därefter förbi till grannen och frågade hur det gått till och hon menar att hon inte förorsakat skadorna. Hon menar att vem som helst kan ha gått in och saboterat min cykel, vIlket låter tämligen otroligt då det finns staket kring hela lägenhetshuset. Hon menar att hon är villig och sträcka ut en hand och betala halva reperationskostanderna om det är en liten summa. Hon har erkänt att hon flyttat cykeln. Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen (SkL), se här.

Vem kan bli ansvarig?
Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Detta framgår av SkL 2:1. I det fall det rör sig om en olyckshändelse ses det varken som uppsåtligt eller vårdslöst handlande och kan således inte medföra att någon blir skadeståndsskyldig.

I det fall det var flera personer som orsakade skadan ska de ansvara solidariskt för skadan enligt SkL 6:4. Detta innebär att personerna ska ansvara för den uppkomna skadan tillsammans alternativt att en betalar till den skadelidande personen och kräver sedan igen pengarna av de andra som var med och orsakade skadan, så kallad regressrätt.

Ersättning
Då din cykel har skadats är det fråga om en sakskada och ersättningsregeln finns i SkL 5:7. Ersättningen omfattar vanligtvis sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, SkL 5:7 p. 1.

Råd
Här utgår jag från att vi vet att din granne har flyttat cykeln, men vi vet inte om någon mer har gått förbi och rört den vilket försvårar det hela och blir svårt att bevisa. Ett råd är att du kollar med en cykelaffär vad det kan komma att kosta att laga cykeln och om en reparation är möjlig. Ibland kan det vara så att en reparation kan vara dyrare än vad det skulle kosta att köpa en ny cykel. Därefter kan du kontakta ditt försäkringsbolag och höra om skadan är något som din hemförsäkring kan stå för. Vanligtvis förekommer en självrisk som man som försäkringstagare själv får stå för. Denna självrisk skulle du i efterhand kunna be att din granne betalar då hon varit villig att hjälpa till.

Vill du få mer information om skadestånd och hur du ska gå till väga är mitt förslag att du tar kontakt med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, du kan boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?