Skada på arbetsplats

Hej . Jobbar som ställningsbyggare

Var med om en arbetsolycka och är nu så dålig att jag inte kan utföra mina arbetsuppgifter .

Frågat min arbetsgivare om han kan erbjuda mig ett lättare jobb ! Men det finns inte !

Så undrar jag vilka rättigheter jag har i detta

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En olycka hänförliga till ditt arbete ska anmälas direkt till din rådande arbetsgivare, vilket i sin tur ger dem ett ansvar att anmäla olyckan till Försäkringskassan. Regleringar kring skador i arbete regleras i Lagen om anställningskydd samt hur ersättningen betalas ut enligt Socialförsäkringsbalken.

Förstärkt anställningsskydd vid arbetsskada
I ditt fall är din arbetsförmåga såpass nedsatt att du inte kan utföra dina ordinarie arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. När en arbetstagare blir skadad i sitt arbete medför det att du får ett visst förstärkt anställningsskydd. Resultatet av det förstärkta anställningsskyddet medför att din arbetsgivare får rehabiliteringsskydlighet gentom dig som arbetstagare.

Innebörden av rehabiliteringsskyldigheten
Din arbetsgivare har ett ansvar att hjälpa dig med en rehabilitering för att få ut dig i jobb så snart som möjligt. Finns det inga jobb som kan anses lämpliga för tiden under din rehabilitering kan rehabiliterings även innefatta en omskolning som företaget står för för att kunna byta arbete inom din arbetsgivares ledning. Påstår din arbetsgivare även efter detta att det inte finns en möjlighet till arbete under tiden har du rätt till ersättning från försäkringskassan.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
Enligt 7§ 2st Lagen om anställningskydd ger arbetsgivaren en skyldighet att omplacera arbetstagaren under den tiden som du inte kan utföra ditt normala arbete. En omplacering är möjlig om det det anses likvärdigt med ditt tidigare arbete om det faller inom arbetsgivarens verksamhet. Dock kan en omplacering medföra mindre arbetstimmar, lägre lön samt kan enbart utföras om din arbetsgivare "hittar" en ledig plats vilket betyder att arbetsgivare inte är tvungen att skapa ett helt nytt arbete bara för dig.

Arbetsgivarens bedömning av rehabilitering och omplacering
I varje enskilt fall utför din arbetsgivare en bedömning huruvida du har rätt till tex ett annat mindre fysiskt krävande arbete på din arbetsplats. Om företaget är litet anses deras omplaceringsskyldighet mindre möjlig än större företaget eftersom de har fler möjligheter till omplacering.

Saklig grund för avsked
En viktigt sak att ta tänka på att om din arbetsgivare har erbjudit dig en omplacering och du har tackat nej till utan godtagbar anledning har din arbetsgivare uppfyllt sin omplaceringsskyldighet vilket i sin tur kan leda att de har saklig grund för avsked. Dock för detta krävs det att de har fullgjort både sin rehabiliteringsskyldighet samt sin omplaceringsskyldighet.

Försäkringskassan
Om det inte finns någon möjlighet till omplacering skulle jag råda dig att kontakta försäkringskassan. De hjälper dig med olika ärenden och hur du får ersättning från din arbetsskada. Beräkningar hur ersättningen betalas ut grundar sig på Socialförsäkringsbalken bestämmelser, dock inget du behöver känna till utan det får du hjälp med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo