Skada i tjänsten

FRÅGA
Hej! Jag arbetar som städare på ett städföretag. Hos en kund som jag städade hos råkade jag repa deras Micro och nu vill den kunden få kompensation för den skadan. Kan min arbetsgivare dra pengar från min lön till den skadan?
SVAR

Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!

Din situation liknar vad vi kallar skadeståndsrätt. Det blir aktuellt när en skada har inträffat på grund av en oaktsam handling. D.v.s om man agerat på ett vårdslöst sätt och skadar något, kan det innebära att man kan bli skadeståndsskyldig.

Det ovan beskrivna kan sägas utgöra huvudregeln, det finns dock ett flertal undantag till huvudregeln. En av dem handlar specifikt om just skador som sker i tjänsten.

Gällande skador i tjänsten stadgas det i 3:4 Skl att arbetsgivaren har principalansvar. Det innebär att arbetsgivaren ska svara för de skador som arbetstagaren har vållat.

Det innebär också att din arbetsgivare inte borde dra pengar från din lön, då det i praktiken innebär att det är du som betalar skadan.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?