Ska vittnen till ett testamente skriva sitt namn, adress och personnummer?

2021-03-21 i Testamente
FRÅGA
Ska vittnen till ett testamente skriva sitt namn, adress o personnummer?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).

Testamenten måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltiga. Formkraven räknas upp i 10 kap. 1 § ÄB och innehåller bland annat krav på vittnen samt att vittnena ska skriva under, vilket du redan verkar vara medveten om. Bland de formkrav som räknas upp i paragrafen saknas ett absolut krav på att personnummer ska anges, varken testatorns personnummer eller vittnenas. Det rekommenderas dock att personnummer anges i testamentet, bland annat för att testamentet då kan ses som mer tillförlitligt vid en eventuell framtida tvist.

Vad sedan gäller vittnenas adress stadgas i 10 kap. 2 § ÄB att vittnena bör ange sin bostadsadress och sitt yrke.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett testamente rent formellt är giltigt utan vittnenas personnummer, men samtidigt rekommenderas det i dagsläget att personnummer skrivs med. Därutöver bör de skriva ned sin adress.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96482)