Ska vinnaren i ett tvistemål betala ombudsarvoden?

Hej

Har vunnit en procces i tingsrätten och i högsta domstolen. Där motparten förlorat.

Rättegångskostnader slutade på 275.000 kr.

Nu hävdar mitt ombud att dom har rätt lägga den kostnaden på mej som vunnit. Kan detta vara riktigt? Vi kom överens om ett arvode på 100.000 Max.Men mitt ombud hävdar det var om vi förlorade. Nu är det annorlunda eftersom jag vann.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du beskriver att du har vunnit över "motparten" i rätten utgår jag ifrån att det rör sig om ett tvistemål och inte ett åtal. Bestämmelserna om rättegångskostnader hittar du i rättegångsbalken (RB).

Förloraren i tvistemål ska ersätta vinnarens rättegångskostnader

Jag blir fundersam över det du skriver. Huvudregeln i svensk rätt är att förloraren i ett tvistemål är skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, utöver sina egna kostnader (18 kap. 1 § RB). Till rättegångskostnader hör utgifter för talans förberedande och utförande och även arvode till ombud eller biträde (18 kap. 8 § RB), såtillvida som denna kostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagandet av partens rätt. Detta bör vara fallet om du har betalat ett professionellt ombud för att vinna målet. Beroende på vad ni avtalat har ditt ombud fortfarande rätt till full betalning för sitt arbete – frågan är bara vem som betalar. Har du vunnit målet fullständigt och ska ditt ombuds arvode därför betalas av motparten. Däremot är det inte alltid som man vinner fullständigt. I fall där ingen av parterna har "helt rätt" och domslutet hamnar någonstans mittemellan vad de olika sidorna yrkat, gör man istället en proportionerlig uppdelning av kostnaderna mellan parterna (18 kap. 4 § RB). På så vis är det möjligt att (delvis) "vinna" ett mål och ändå inte få hela sin rättegångskostnad täckt. Emellertid låter det inte som detta är fallet i din fråga. Det verkar snarare som om ditt ombud kräver dig på hela arvodet tvärtemot vad som gäller enligt dessa regler. I mina öron låter det helt enkelt fel.

Skulle jag ha missförstått något i din fråga välkomnar jag dig att i så fall att återkomma med förtydliganden. Skulle ditt problem kvarstå bör du be ditt ombud att motivera sitt påstående och låta en annan jurist, möjligtvis någon från Lawline, granska motiveringen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo