Ska VD anses som anställd eller som konsult

Hej.

Jag har en fråga angående anställnings- kontra konsultavtal.

En VD i ett av våra svenska koncernbolag (bolag A) har nyligen tillträtt som permanent VD till ett av de svenska dotterbolagen till bolag A. VD är anställd i bolag A där han får sin fulla ersättning varav 50% internfaktureras till bolag B. Som ett alternativt upplägg vill han undersöka möjligheten att fakturera konsultarvode från sitt egna AB till bolag B istället för att det sker internfakturering. Vilka möjligheter finns där för oss att köra enligt det upplägget? Jag förmodar det skulle uppstå problem kring dold anställning osv, men är inte säker.

Med vänlig hälsning,

Henrik

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera aspekter av den fråga du ställer. Jag uppfattar din fråga som om det eventuella upplägget skulle ses som ett anställningsavtal eller ett uppdrags/konsultavtal. Alltså om VD:n ska anses som arbetstagare eller konsult.

Gränsdragningen mellan arbetstagare och konsult:

Arbetstagarbegreppet är ett tvingande begrepp vilket gör att det inte spelar någon roll om avtalet är benämnt uppdragsavtal eller anställningsavtal. Gränsdragningen görs på objektiva grunder.

Följande omständigheter tyder vanligtvis på att en person ska betraktas som arbetstagare:

- Den arbetspresterande parten har ingått avtal om personlig arbetsskyldighet mot ersättning

- Arbetets utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll.

- Det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande part står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand

- Den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan

- Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av beställaren

- Den arbetspresterande ersätts för utlägg t.ex. tjänsteresor

- Den arbetspresterande får åtminstone delvis sin ersättning i form av garanterad lön

- Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare.

Ska hen anses som konsult eller anställd?

Det är som sagt många faktorer som man ska ta hänsyn till och jag vet inte allt för mycket om hur förhållandet ser ut i erat fall. Jag försöker ändå göra en bedömning utifrån det jag vet. Hen är anställd som permanent VD i ett av de svenska dotterbolagen som jag uppfattar vara bolag B. Om detta är det enda arbetet som hen har så tyder det mesta på att hen ska anses som anställd och inte som uppdragstagare, trots att hens egna AB faktureras. Enligt rättspraxis gäller dessutom normalt att den som är utsedd till VD i ett AB får anses vara anställd av bolaget se bl.a. RÅ 1993 ref 55.

Får ni använda er av ett sådant upplägg?

Notera att det finns inget som hindrar er från att köra att sådant upplägg. Men det blir som sagt med de konsekvenser att VD:n troligtvis oavsett kommer att betraktas som arbetstagare och inte konsult. Det får både arbetsrättsliga och skattemässiga konsekvenser.

Skattemässiga konsekvenser

Slutligen ska jag också nämna att det finns ett skattemässigt perspektiv på frågan. Enligt skatteverket bör ordinära VD-uppdrag hänföras till tjänsteinkomst då en VD normalt anses som arbetstagare och är inordnad i företagets löpande verksamhet. Endast i de fall då en konsult tar avgränsade VD-uppdrag i samband med sanering, rekonstruktion eller liknande kan arvodet faktureras från eget företag. Skatteverket gör samma bedömning vad avser uppdrag som VD och som styrelseledamot. Detta framgår av HFD:s dom i mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode som du hittar här. Jag råder dig även att läsa skatteverkets rättsliga vägledning angående detta som du hittar här.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo