FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/05/2018

Ska svensk eller österrikisk lag gälla på samägd fastighet i Österrike?

Om två svenska personer samäger ett hus i Österrike och den ena delägaren vill sälja. är det då sammägarlagen i Sverige som gäller eller är det motsvarande lag i Österrike?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller lagvalsregler för olika länder inom EU tillämpas Rom I-förordningen. I den förordningen som gäller för både Sverige och Österrike så står att för frågor om fast egendom ska lagen i det land där fastigheten finns tillämpas (art. 4.1 c, Rom I förordningen). Det finns en viss möjlighet att komma överens om att annat lands lag ska gälla (t.ex. Sveriges) men när det gäller just fast egendom så ska de tvingande regler som gäller i landet där fastigheten är belägen fortfarande gälla (art. 11.5 Rom I förordningen).

Sammanfattningsvis är min slutsats att det bör vara den österrikiska lagen som ska gälla.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000