Ska provanställning övergå till tillsvidareanställning?

Om man som anställd under prövotid blivit olagligt uppsagd och bestrider uppsägning till arbetsgivaren så tvist uppstår, övergår anställning då till tillsvidareanställning då uppsägning skett efter 5 1/2 månad??

Det finns skriftligt på från arbetsgivaren att Efter prövotid skall jobbet övergå till tillsvidareanställning, gäller det skriftliga löftet??

Ingen förhandling eller överläggning överhuvudtaget med arbetsgivaren har förekommit Innan uppsägning och Ingen rätt att fortsätta arbetet 2 veckor till trots rätt till det enligt lag!

Mycket Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Jättetrevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dina uppgifter som att du haft en provanställning, vilket jag nu kommer att redogöra mer för så att svaret ska bli så klart och tydligt som möjligt. Jag utgår även från att kollektivavtal saknas, därav förklarar jag vad som gäller utifrån lagen om anställningsskydd, LAS. Annars råder jag dig att även kika på om kollektivavtal råder.

Provanställning
En provanställning innebär att arbetsgivaren anställer dig på prov under högst sex månader innan den går över till en tillsvidareanställning. Denna sortens anställning får alltså inte vara längre än sex månader.

Uppsägning av provanställning och övergång av provanställning till tillsvidareanställning
Provanställningen får avbrytas, sägas upp, när som helst under dessa sex månader, fram till sista dagen. Har den inte sagts upp innan dessa sex månader gått ut, övergår provanställningen i en s.k. tillsvidareanställning som du nämnde i din fråga. Arbetsgivaren får säga upp arbetstagaren utan att ange skäl för detta, med andra ord krävs det inte att du misskött dig på något vis, eller att exempelvis arbetsbrist föreligger. Arbetsgivaren kan således helt lagligt säga upp dig utan att behöva visa saklig grund för detta. Förhandling eller överläggning ska ske om du är fackligt ansluten. Då har du och organisationen rätt till överläggning om beslutet.

Det skriftliga löftet om övergång till tillsvidareanställning som du nämnde gäller alltså, men det förutsätts att provanställningen inte sagts upp innan dessa sex månader gått ut. I ditt fall så sade arbetsgivaren upp dig efter fem och en halv månad, två veckor innan provanställningens slut, vilket innebär att din provanställning avslutats utan att övergå till en tillsvidareanställning.

Om arbetsgivaren vill säga upp dig ska denne meddela dig två veckor i förväg. Om din arbetsgivare inte skulle göra detta, så blir avbrytandet ändå inte ogiltigt, utan uppsägningen gäller ändå. Dock har du då rätt till skadestånd, se 38 § LAS.

Även du som arbetstagare har rätt att när som helst avbryta anställningen under dessa sex månader. Du behöver inte beakta meddelandefristen om två veckor, utan du kan sluta direkt.

Fortsätta arbetet två veckor till

Du har alltså en i praktiken uppsägningstid på två veckor eftersom arbetsgivaren ska meddela dig två veckor innan du får gå. När arbetsgivaren meddelade dig efter fem och en halv månad har du rätt att arbeta dessa två resterande veckor, sedan är din anställning avslutad. Om arbetsgivaren inte beaktar detta som du nämnde, har du alltså rätt till skadestånd och lön för dessa två veckor.

Sammanfattning och råd
Anställningen har således inte övergått till en tillsvidareanställning eftersom arbetsgivaren sagt upp dig innan prövotiden gått ut. Du kan dock se över möjligheten till ersättning för de två veckorna du har rätt att jobba efter arbetsgivaren meddelade dig om att uppsägning kommer ske. Även om arbetsgivaren hade väntat till sista dagen på din provanställning med att säga upp dig, hade uppsägningen ändå varit giltig, dock hade arbetsgivaren blivit skadeståndsskyldig och skyldig att betala lön för två veckor.

Skulle tvisten fortsätta och du behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att ta kontakt med en jurist här på Lawline, hoppas annars att svaret bringat klarhet i situationen! Stort lycka till!

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo