Ska nyttjanderätten (jakt) följa med fastigheten?

2018-11-22 i Jakt
FRÅGA
Hej! En fråga om jakträtt.Jag äger en fastighet med jaktarrende (jakträtt)Om jag säljer den till en ny ägare, måste den nya ägaren säga upp jaktarrendet eller utgår arrendet automatiskt så att den nya ägaren kan arrendera till vem han vill ????Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan nämnas, att en jakträtt anses vara en nyttjanderätt (7 kap. 3 § jordabalken (JB). Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i 7 kap. 11 - 14 §§ JB. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner i de fall fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå.

Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom exempelvis köpekontraktet 7 kap. 11 § 1 st 1 mening JB.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97307)