Ska nyttjanderätten (jakt) följa med fastigheten?

2018-11-22 i Jakt
FRÅGA
Hej! En fråga om jakträtt.Jag äger en fastighet med jaktarrende (jakträtt)Om jag säljer den till en ny ägare, måste den nya ägaren säga upp jaktarrendet eller utgår arrendet automatiskt så att den nya ägaren kan arrendera till vem han vill ????Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan nämnas, att en jakträtt anses vara en nyttjanderätt (7 kap. 3 § jordabalken (JB). Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i 7 kap. 11 - 14 §§ JB. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner i de fall fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå.

Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom exempelvis köpekontraktet 7 kap. 11 § 1 st 1 mening JB.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (20)
2019-06-30 Jaktledare vid älgjakt
2019-02-18 Brott mot muntlig överlåtelse av jakträtt för parts livstid
2019-02-13 Vad gäller om VVO och upplåtelse av jakträtt?
2018-12-31 Jakträtt utan skriftligt avtal

Alla besvarade frågor (72228)