Ska möblerna ingå i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Om jag sålt mitt gamla hus jag var100 % ägare av och köper ett nytt där allt bohag som fanns i det nya skall ingå, möbler mm och det står inskrivet i köpekontraktet att möbler mm skall ingå. Om nu i mitt fall så avled min sambo nyligen. Har hennes barn rätt till dessa bohag i bodelning uppgörelse som var med i köpet av nya stället. Vi har inga barn tillsammans. Är det ingen skillnad om jag köpt det tomt och vi sedan köpt möbler...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som reglerar vad som gäller er emellan är sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas dem emellan genom bodelning. Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider ska begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § SamboL). Om en sambo avlider gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning endast till förmån för den efterlevande sambon (18 § första stycket SamboL).

Till samboegendom som ska fördelas i en bodelning räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses t.ex. fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt (5 § SamboL). Med det gemensamma bohaget avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Däremot räknas inte sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk eller som används huvudsakligen för fritidsändamål (6-7 § SamboL).

Vid en bodelning mellan dig och din avlidna sambo ska det enligt ovan ske en bodelning om sådan begärs. Det är endast du som efterlevande sambo som kan begära en bodelning, släktingarna till din sambo har således ingen rätt att begära bodelning. Att rätten att begära bodelning tillfaller dig exklusivt, innebär att det i vissa fall kan vara en fördel att inte begära sådan. Om du har stora tillgångar och din sambo hade mindre, eller inga, tillgångar; då tjänar du på att inte begära bodelning. Om bodelning inte begärs kommer du att behålla allt du äger och det din sambo ägde kommer att tillfalla hennes arvingar.

Om du begär en bodelning ska både samboegendomen och den gemensamma bostaden ingå, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det innebär dels att bostaden ska ingå, men även möbler m.m. Lagen gör ingen skillnad på vem som betalt för egendomen eller om pengarna för inköpet kommer från egendom som den ena sambon tidigare ägt själv. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen omfattas vanligen bostad och bohag som förvärvats under sammanlevnaden till sådant som ska ingå i en bodelning. Möblerna har i förevarande fall förvärvats under samboförhållandet, även om de ingått i köpet av bostaden.

Sammanfattningsvis ska såväl den gemensamma bostaden som bohaget ingå i en bodelning om det förvärvats för gemensam användning. Normalt sett omfattas såväl bostad som bohag som förvärvats under sammanlevnaden. Utifrån hur du ställt din fråga verkar det som att möbler m.m. ska ingå i en bodelning. Däremot behöver det bara ske en bodelning om du begär sådan. Som efterlevande sambo är det bara du som har rätt att begära bodelning. I vissa fall kan det därför vara en fördel att inte begära bodelning.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet tisdagen den 5 november, klockan 15.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid! Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82663)