FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt01/06/2020

Ska min container räknas som byggnad eller ej ur försäkringssynpunkt?

Vad anses som lösöre i en försäkringsfråga

jag köpte en begagnad container för 6 månader sedan som jag inredde under vintern för att ha min såg och verktyg

under renoveringen av utsidan av huset då insidan var klar men som tyvärr brann upp

nu menar Länsförsäkringar att det var för stadigvarande bruk? trots att den endast sått uppallad 6 månader

Vid besiktningen kallade man den för fast installation???

Utdrag ur Mail konversationen "Eftersom du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk kan det inte ses ett lösöre utan ska försäkras som uthus inom fastigheten.

Med hänvisning till detta kan vi därför inte lämna ersättning för din container.

Trots att den endast varit på plats under 6 månader, köptes den 10 Augusti enl.kvitto

Stämmer detta ? eller behöver jag en jurist???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga anser ditt försäkringsbolag att den container du ställt upp utanför din fastighet inte ska utgöra lösöre utan ska försäkras som ett uthus inom fastigheten. Anledningen därom är att försäkringsbolaget anser att du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk.

Vad som gäller mellan dig och försäkringsbolaget är till största delen avgörande av vad som är angivet i försäkringsvillkoren mellan er. Nu vet jag inte exakt hur försäkringsvillkoren i ditt fall är utformade. En container kan räknas som en byggnad då det är fullt möjligt att ställa upp en container och för stadigvarande bruk använda den som en verkstad, uthus, friggebod eller liknande.

Enligt 2 kap. 1 § jordabalken (JB) hör till fastighet byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Exakt vad som anses med stadigvarande bruk är inte helt enkelt att definiera. Man brukar dock säg att "installatörens" avsikt med att tillföra föremålet ska ha varit att föremålet ska vara där för mer permanent bruk. Viss ledning torde vara möjligt att ta från Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering. I de allmänna råden anses med byggnad för stadigvarande bruk en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten mer än fem år. Sett utifrån sådan definition går det således att argumentera för att din container inte utgör en byggnad för stadigvarande bruk.

Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan gå igenom det avslag du fått och se till dess motivering samt hjälpa dig att argumentera för din sak med försäkringsbolaget. Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000