Ska man registrera gåva om enskild egendom hos Skatteverket?

Gåva av pengar som enskild egendom, om gåvomottagaren löser lån på gemensam bostadsrätt? Registrerar man gåvan hos skattemyndigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga, dels utifrån vad som skrivits här, dels utifrån den korrespondens vi fört per e-post har du för avsikt att skänka pengar till någon som är gift. Pengarna kommer att användas för att lösa lån på gemensam bostadsrätt. Det du undrar är om gåvan ska registreras hos Skatteverket. Jag kommer att besvara frågan om registrering nedan, men även nämna vilka risker det finns med att lösa lån på t.ex. en gemensamt ägd bostadsrätt med pengar som är enskild egendom.

När du skänker något till någon fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får egendomen i sin besittning. När det gäller en gåva om pengar innebär det således att när pengarna är överförda (eller överlämnade för det fall att det rör sig om kontanter) är gåvan fullbordad (1 § gåvolagen). Det kan ibland vara en god idé att skriva ett gåvobrev i samband med att man skänker bort något. I gåvobrevet kan du ställa upp villkor, t.ex. att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Om gåvotagaren är gift innebär villkoret att det som mottagits i gåva inte ska ingå i en eventuell bodelning i framtiden (jfr 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Registrering av gåva ska ske hos Skatteverket om det är en gåva mellan makar (8 kap. 1 § ÄktB och 16 kap. ÄktB). Skatteverket kan endast registrera gåvor mellan makar. I ditt fall innebär det att gåvan från dig inte ska registreras hos Skatteverket, att du skriver ett gåvobrev med villkor som överlämnas i samband med gåvan är tillräckligt för att egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom.

Det finns dock risker förknippade med att lösa lån för gemensamt ägd bostadsrätt. Risken är att den enskilda egendomen sammanblandas med giftorättsgods och då förlorar sin karaktär av enskild egendom. Detsamma kan ske om pengarna sätts in på ett konto som båda makarna står på och har gemensamt kapital på. I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto med redan tidigare insatta medel av makarna. Högsta domstolen beslutade i fallet att pengarna hade förlorat karaktären av enskild egendom genom insättningen på kontot. Det finns således en stor risk att om gåvotagaren använder pengarna hen får från dig till att lösa lån på gemensamt ägd bostadsrätt kommer det att ske en sammanblandning av egendomarna, innebärande att pengarna förlorar sin karaktär av enskild egendom. Vid en eventuell bodelning i framtiden finns det därför en risk att gåvotagaren inte får tillbaka den enskilda egendomen.

Om du skänker pengar som ska vara enskild egendom bör gåvotagaren inte sätta in pengarna på ett konto som makarna står på gemensamt och där det redan finns medel. För att säkerställa att gåvotagaren får tillbaka pengarna vid eventuell bodelning bör de heller inte användas till att lösa lån på gemensamt ägd bostadsrätt då det finns en risk för sammanblandning. Om gåvotagaren ändock gör så och makarna är överens om att hen ska få tillbaka pengarna vid en eventuell bodelning med anledning av t.ex. skilsmässa, är alternativet att de fördelar ägandet av bostadsrätten genom en bodelning under äktenskapet och upprättar ett äktenskapsförord om att gåvotagaren äger en viss andel av bostadsrätten som dennes enskilda egendom (innebärande att den delen av bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning).

Om ni önskar hjälp av en av Lawlines jurister med upprättande av gåvobrev och/eller bodelning, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning