FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/10/2017

Ska man dela på kostnaderna vid servitut?

Hej! Vi har servitut på grannens brunn. I vårt hus är vi 2 personer grannen är 4personer och 2hästar.

Nu ämnar vi installera ett kalkfilter . Hur fördelas kostnaderna ? Till saken hör att vår stuga är ett fritidshus där vi är Max 8månader per år. De anser att vi ska betala 50% och vi anser 30%.

Med vänlig hälsning och tack på förhand Kristina

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den härskande fastigheten (den nyttjar servitutet) kan inte förfara på ett sådant sätt, som resulterar i att den tjänande fastigheten (den som tillhandahåller servitutet) betungas mer än nödvändigt. Ägaren till den härskande fastigheten har till uppgift att se till att skada inte drabbar ägaren till den tjänande fastigheten (14 kap. 6 § jordabalken). Tolkningen av lagtexten bör resultera i att detta även gäller ekonomisk skada, oavsett om detta avtalats om eller inte. Det bör alltså vara så, att det gäller ett delat ansvar för kostnaderna. Hur fördelningen skall se ut är beroende av omständigheterna från fall till fall. Som utgångspunkt bör dock gälla, att det är oskäligt att ägaren till den härskande fastigheten ska betala för mer än vad denne nyttjar. Det är även oskäligt att ägaren till den tjänande fastigheten ska stå för hela kostnaden. Som exempel kan sägas, eftersom ni är två familjer, att om ni tillbringar ett år i huset och även den andra familjen tillbringar ett år i sitt hus, är det totalt 24 månader. Du nämner dock att ni endast nyttjar huset åtta månader. Detta resulterar i att 8/24 är 0,33 %. Du nämner även att de är fler, varför det talar för att de kommer bruka kalkfiltret i större omfattning. Att ni tillhandahåller ca 30 % bör alltså vara rimligt.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet rörande servitut och jag rekommenderar dig att kontakta myndigheten om Du och ägaren av den tjänande fastigheten inte lyckas komma fram till en lösning på egen hand.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare