Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?

Jag har hyrt en lokal i ett industriområde, det har brunnit ner komplett. Jag har dock fortsatt betala hyra för den nerbrunna lokalen, är det rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du inte var anledningen till att lokalen brann ned och jag antar att branden har skett när du har hyrt lokalen, dvs. under hyrestiden. I och med att föremålet för hyresavtalet (lokalen) brunnit ned och rent av inte finns längre så ser man det som att lokalen (i lagtext heter det "lägenheten") är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet (se 12 kap. 16 § jordabalken som hänvisar til bl.a. 12 kap. 10 § första stycket jordabalken). Eftersom lokalen är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet blir hyresavtalet förfallet, dvs. det gäller inte mer. Eftersom hyresavtalet inte gäller längre har du ingen förpliktelse att betala hyra för någonting du ändå inte hade kunnat använda. Du bör alltså be om att få tillbaka dina pengar från hyresvärden.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning