Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?

2020-10-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har hyrt en lokal i ett industriområde, det har brunnit ner komplett. Jag har dock fortsatt betala hyra för den nerbrunna lokalen, är det rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du inte var anledningen till att lokalen brann ned och jag antar att branden har skett när du har hyrt lokalen, dvs. under hyrestiden. I och med att föremålet för hyresavtalet (lokalen) brunnit ned och rent av inte finns längre så ser man det som att lokalen (i lagtext heter det "lägenheten") är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet (se 12 kap. 16 § jordabalken som hänvisar til bl.a. 12 kap. 10 § första stycket jordabalken). Eftersom lokalen är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet blir hyresavtalet förfallet, dvs. det gäller inte mer. Eftersom hyresavtalet inte gäller längre har du ingen förpliktelse att betala hyra för någonting du ändå inte hade kunnat använda. Du bör alltså be om att få tillbaka dina pengar från hyresvärden.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1571)
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?
2021-06-19 När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?
2021-06-17 Avtal om uthyrning av parkering

Alla besvarade frågor (93231)