Ska man avstå eller avsäga sig ett arv?

2019-05-19 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! Har en älskad mamma som väntar på sankte per, hon har mycket pengar, men jag har som önskan att mitt arv ska gå direkt till mina barn utan att passera via mej. Hur gör man, avstår man eller avsäger sej arvet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att avstå från ett arv och att avsäga sig rätten till ett arv är två olika vägar att gå för att arvet ska tillfalla dina barn direkt. Nedan ska jag förklara hur dessa två tillvägagångssätt skiljer sig åt och vilka verkningar det kan ge upphov till beroende på ditt val av förfarande. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) vilken jag kommer att hänvisa till i mitt svar.

Att avsäga sig rätten till ett arv

Som arvinge till din mamma kan du avsäga dig rätten att ärva henne, medan hon är i livet.

Detta kan göras genom att godkänna ett testamente till förmån till dina barn, vilket jag antar inte är aktuellt utifrån omständigheterna i din fråga. Det andra alternativet som finns att tillgå är att upprätta ett skriftlig handling i samförstånd med din mor, där du avsäger dig rätten till framtida arv (ÄB 17 kap 2 § första stycket).

Ett arvsavstående kan bli gällande mot hela din arvsgren

Som huvudregel gäller en arvsavsägelse även mot dina barn och andra arvingar, vilket skulle innebära att dina barn mister sin rätt att ärva i ditt ställe. Därför är det viktigt att du tecknar ner att avsägelsen endast ska gälla dig personligen och att din önskan är att barnen ska ta del av arvet (ÄB 17 kap 2 § tredje stycket). Vid arvsavsägelse anses du inte längre vara arvinge, och kommer därmed inte heller vara dödsbodelägare i din mammas dödsbo.

Bröstarvingars rätt till laglott kan påverka arvsavståendets giltighet

Du som är bröstarvinge till din mamma har trots ett arvsavstående en kvarstående rätt till din laglott. Laglotten utgör hälften av arvet du ursprungligen är berättigad till (ÄB 7 kap 1 §). Om du inte har fått kompensation för laglottens värde i samband med avsägelsen eller som förskott på arv är avsägelsen inte bindande i den delen. Detta läks dock genom att värdet av laglotten tillfaller dina barn (ÄB 17 kap 2 § första stycket).

Att avstå ett arv

Ett arvsavstående kan ske först efter att arvlåtaren har avlidit. Tidigare var arvsavstående en möjlighet att minska arvsskatten genom att arvet fördelades på fler lotter. Arvsavståendet ska ske före arvsskiftet. Om du väljer det här alternativet behöver du inte ange att du vill att dina barn ska få del av arvet. De kommer att träda i ditt ställe, och det arv du var berättigad till ska delas mellan dem som om du avlidit före din mamma. Ditt arvsavstående bör antecknas skriftligen och skickas till skatteverket tillsammans med bouppteckningen.

Sammanfattningsvis ger en avsägelse rättsliga konsekvenser i större omfattning än ett avstående.

Mina råd

Oavsett vilket förfarande du väljer är det viktigt att du formulerar dig så tydligt som möjligt för att inte missförstånd ska uppstå. I synnerhet är det av vikt att du är tydlig med att ett arvsavstående endast ska gälla mot dig, men ej mot dina barn.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga, och givit dig underlag för att fatta ett beslut. Ställ gärna en ny fråga till oss om du har fler funderingar. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp kan jag rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (265)
2019-11-30 Vad är skillnaden mellan arvsavståelse och arvsavsägelse?
2019-11-30 Arvsavstående
2019-11-29 Hur går jag till väga för att avsäga mig arvet efter min pappa?
2019-10-30 Avsäga sig efterarv

Alla besvarade frågor (75515)