Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Hej, Jag köpte en bil för 3 dagar sedan av en bilhandlare och har då frågat om saker bland annat vad det är för däck på bilen och det var enligt honom (via telefon) all year round däck, men efter köp så är det uppenbart att däcken är sommardäck enbart, nu när jag ringer om detta så säger säljaren att han kan få mig i kontakt med däckleverantör och att jag ska stå för kostnader, vad har jag för rättigheter här? borde jag stå för kostnaderna? Eller har han gjort fel här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte direkt av din fråga huruvida personen du köpte bilen av var en privatperson eller en näringsidkare, men eftersom du skriver "bilhandlare" låter det mest troligt att det är en näringsidkare som har som affärsverksamhet att sälja bilar. Det innebär att att konsumentköplagens regler blir tillämpliga eftersom du köpt bilen i egenskap av konsument. Eftersom bilen du köpt inte överensstämmer med vad du som köpare kunde förvänta dig, med tanke på säljarens utfästelse om att bilen skulle ha all year round- däck, är bilen att se som felaktig. Det framgår av 16 § 3 p. konsumentköplagen (KköpL) där det uttryckligen står att en vara som inte stämmer överens med den beskrivning som en säljare har lämnat är att se som felaktig. Det finns alltså i ditt fall inget tvivel om att bilen i lagens mening har ett "fel" eftersom säljaren utlovade att bilen skulle ha en viss sorts däck, som den senare visade sig sakna, vilket därmed innebär en extra kostnad för dig som köpare.

Eftersom varan du har köpt, dvs bilen, har ett fel har du som köpare rätt att kräva en åtgärd av säljaren. Det kan antingen vara avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva hela köpet. Det här framgår av 22 § KköpL. I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, och om det inte är möjligt så har du rätt att kräva ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet helt, om det inte skulle innebära en orimligt stor kostnad för säljaren. Vilken åtgärd som är lämplig är olika från situation till situation, t ex beroende på om det är möjligt att leverera en ny vara. Handlar det t ex om en begagnad bil kan det vara svårt, och så kanske det mest lämpliga är att säljare avhjälper felet, dvs byter eller kompletterar med nya däck så att bilen överensstämmer med vad säljaren utlovade från början.

Viktigt att påpeka är att du som köpare måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att felet upptäckts för att du ska kunna kräva någon åtgärd. Vad som anses vara skälig tid bestäms från fall till fall, men en reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet anses alltid ha lämnats inom skälig tid. Detta framgår av 23 § KköpL.

Sammanfattningsvis har du alltså rätten på din sida i det här fallet och du ska inte stå för kostnaderna gällande däcken. Mitt råd är att du kontaktar bilhandlaren diskuterar vilken åtgärd som är mest lämplig för att åtgärda de felaktiga däcken.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Julia HellquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo