Får man tillbaka de pengar som avser frakt vid utnyttjande av ångerrätten?

Jag har lite funderingar kring ångerrätt och återbetalning av frakt. Det står i distansavtalslagen att "kunden ska få tillbaka det den betalat" efter en retur. De flesta tolkar att det inkluderar fraktavgiften. Men tänker att punkten nedan borde kunna tokas som att företag ändå kan slippa betala tillbaka frakten som ju är en redan utnyttjad tjänst?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du rent generellt undrar vad som gäller avseende fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätt i samband med distansköp (t.ex internetköp).

Vid distansköp, så som du påpekade, är distansavtalslagen tillämplig (DistL). Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från att avtalet ingåtts (2 kap 10 § DistL). Min tolkning är, i detta sammanhang, att det omfattar hela köpesumman inklusive fraktavgiften. Att betala för frakten är nämligen en del av samma avtal. Det du sannolikt syftar på då du nämner en "utnyttjad tjänst" är det undantag från ångerrätten vid redan utnyttjade tjänster (2 kap 11 § första stycket första punkten DistL). Detta undantag syftar dock till avtal som huvudsakligen handlat om tjänster, inte varor. Dessutom ska kunden då uttryckligen ha samtyckt till att tjänsten börjar utföras direkt.

I samband med detta är utgångspunkten att konsumenten, dvs köparen, ska stå för de fraktkostnader som kan uppstå i samband med ångern (2 kap 13 § första stycket första meningen DistL). Undantag görs dock från denna regel om näringsidkaren, dvs säljaren, undlåter att upplysa om detta på ett tydligt sätt (2 kap 13 § första stycket andra meningen DistL). Detsamma gäller om varan inte lämpligen kan återsändas med post (2 kap 13 § andra stycket DistL). Dessa regler kan alltså sägas ta ut varandra. Kunden har rätt att få tillbaka vad man betalat för frakten, samtidigt som kunden som utgångspunkt ska stå för fraktkostnaderna vid utnyttjande av ångerrätten.

Slutsatsen är alltså att utgångspunkten är att kunden ska bekosta frakten vid en retur, samtidigt som kunden har rätt att få tillbaka de pengar som avsett frakt vid köpet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”