Ska kapitalvinsten av lägenhet som säljs i Rumänien tas upp och beskattas för i Sverige?

Hej, Jag fick arv min mamma lägenhet i Rumänien (EU)och planera sälja den. Jag kommer betala skatt i Rumänien om försäljningen överstiger 900.000 kr . Om jag överför beloppen som är kvar till min svenska bank konto, kommer jag betala skatt i Sverige också eller slipper jag det . Isåfall vad måste jag göra angående Skatteverket om jag överföra pengarna till Sverige. Tack ! Med vänlig hälsning, 

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar det som att du ärvt en lägenhet i Rumänien och planerar att sälja lägenheten, om lägenheten säljs för över 900 000 kr så kommer du få betala skatt i Rumänien. Om lägenheten säljs för mindre än 900 000 så tolkar jag att du menar att enligt rumänska regler så är försäljningen skattefri. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kommer behöva betala skatt i Sverige om du säljer lägenheten i Rumänien för över 900 000 kr och således betalar skatt i Rumänien för försäljningen. 

I din fråga är inkomstskattelagen som förkortas IL tillämplig. 

Om du är bosatt i Sverige så är du obegränsat skattskyldig. 

I 3 kap. 3§ IL anges vilka som är obegränsat skattskyldiga, antingen är man enligt punkt 1. Bosatt, punkt 2. Stadigvarande vistas i Sverige eller punkt 3. Tidigare varit bosatt i Sverige med väsentlig anknytning till Sverige. De förhållanden man tar hänsyn till om det finns väsentlig anknytning anges i 3 kap. 7 § IL där en helhetsbedömning görs om en skattskyldig har väsentlig anknytning till Sverige. Innebörden att vara obegränsat skattskyldig är att den skattskyldige är tvungen att betala skatt på alla sina inkomster i Sverige och från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. 

Försäljning av lägenhet utomlands som ärvts ska beskattas i Sverige. 

I Sverige finns ingen skatt på arv, förvärv som skett genom arv är skattefria enligt 8 kap 2 § IL. Däremot så är en kapitalvinst av en försäljning av ärvd lägenhet utomlands skattepliktig i Sverige. I 41 kap. 1 § IL anges det att inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster beskattas i inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst och kapitalförlust menas vinst respektive förlust vid avyttring av tillgångar. Avyttring innebär försäljning, byte eller liknande enligt 44 kap. 3 § IL.  I 42 kap. 1 § IL anges att kapitalvinster ska tas upp till beskattning.  

För att beräkna vilket belopp som kommer att betalas i skatt tillämpas metoden i 44 kap. 13 § IL nämligen skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången som minskas med utgifterna för att avyttra tillgången och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för att anskaffa och förbättringsutgifter. Vid tillgångar som förvärvats via gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap 21 § IL. Det innebär att om din mor köpte lägenheten för 100 000 kr så kommer ditt anskaffningsvärde att vara 100 000 kr. 

Det finns risk för dubbelbeskattning vid försäljningen av lägenheten. 

Om du skulle sälja lägenheten för över 900 000 kr så kommer du bli beskattad i Rumänien. Dessutom har Sverige också ett intresse att beskatta dig. För att undvika dubbelbeskattning har Sverige skrivit skatteavtal med Rumänien som syftar till att undvika dubbelbeskattning. Avtalet heter svenska skatteavtal nr 39. I Art 6.2 i skatteavtalet finns särskilda regler för fastigheter där det anges att man tillämpar det landets regler där fastigheten är belägen i. I svensk rätt så skiljer man på fast egendom vilket är fastigheter, men det kan även vara ägarlägenheter. Bostadsrätter och vissa lägenheter är i svensk rätt lös egendom, då jag inte har kunskap om rumänsk fastighetsrätt kan jag inte ge något tydligt svar om lägenheten är att klassificera som fast egendom eller lös egendom. 

Om lägenheten är fast egendom så får försäljningen av fastigheten beskattas i Rumänien enligt art 14.1 i dubbelbeskattningsavtalet. Enligt art 25 så kan beskattningen av kapitalvinsten av lägenheten avräknas på den svenska skatten.  Du måste dock fortfarande deklarera kapitalvinsten av försäljningen av lägenheten.

Om lägenheten är lös egendom så kommer inkomsten endast att beskattas i det land där överlåtaren dvs den som säljer lägenheten har sin hemvist enligt art 14.3. Det innebär att om lägenheten är lös egendom ska ingen skatt på kapitalvinsten betalas. 

För att sammanfatta din fråga:

Om du säljer lägenheten för under 900 000 kr så ska du ta upp kapitalvinsten som du gör vid försäljningen i Sverige och betala skatt i Sverige. Oavsett om lägenheten är att klassificera som bostadsrätt eller fastighet kommer du ta upp 22/30-delar av vinsten enligt 45 kap. 33 § IL eller 46 kap. 18 § IL som kommer beskattas med 30 % enligt 65 kap. 7 § IL. 

Om du säljer lägenheten för över 900 000 kr så kommer du fortfarande behöva ta upp inkomsten i Sverige men det kommer skilja sig åt om lägenheten är lös eller fast egendom, vid lös egendom beskattas lägenheten bara i Sverige. Vid fast egendom får Rumänien beskatta kapitalvinsten men skatten kan avräknas i Sverige  vilket medför att du inte kommer bli dubbelbeskattad. 

Min rekommendation till dig är att du läser på Skatteverkets hemsida, länken hittar du här. För beroende på vilken typ av lägenhet det rör sig om så skiljer sig deklarationen. Jag rekommenderar dig också att ta kontakt med Skatteverket som kan bedöma vad som gäller för just dig i din situation. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”