FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/11/2018

Ska jag skriva på ett avtal som begränsar ansvar för ett företag vars produkt skadade mig?

Hej,

Jag bet i en sten som va 1,4 cm lång och 0,6 mm bred så den var ganska stor! som låg i ett Granola packet. Mer än halva tanden gick sönder och jag har fått sätta dit en krona. Enligt tandläkaren så fans de inte så mycket kvar att fästa på på insidan av tanden, vilket hon verkade uppleva som ett litet problem.

Företagets leverantör är villiga att betala tandläkarräkningen men dom vill att jag skriver under att avtal där de står så här:

."Ett undertecknande av denna skrivelse innebär att du som skadelidande avsäger dig rätten att i denna fråga rikta vidare anspråk mot [företaget] och dess leverantör."

Vilket då också innebär att om jag får problem med tanden efter att jag skrivit under pappret så får jag stå för kostnaden själv. Tycker inte de känns helt rätt. . eller? en hem försäkring har en garanti på 5 år i fall man får problem med samma tand som man skadat och lagat .

Bör jag kräva skadestånd eller är det så här det fungerar?

otroligt tacksam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är produktansvarslagen som blir tillämplig i det här fallet eftersom skadan orsakats av att en produkt som haft en säkerhetsbrist (1 § och 2 § produktansvarslagen). Med säkerhetsbrist menas att en produkt inte är så säker som man rimligen kan förvänta sig (3 § produktskadelagen). Eftersom stenar i granolapaket inte är en risk man rimligen bör räkna med är alltså förutsättningarna för att lagen ska kunna tillämpas uppfyllda.

Skadeståndsskyldighet enligt produktansvarslagen är inte något man kan avtala bort (5 § produktansvarslagen). Det betyder att alla avtal som inskränker någons ansvar enligt lagen därmed är ogiltiga. Detta gäller dock endast avtal som ingåtts innan skadeståndsansvar aktualiserats. Skriver man alltså på ett sådant avtal i samband med att man framför ett skadeståndskrav är detta gällande, förutsatt att det inte föreligger omständigheter som gör det ogiltigt enligt vanliga avtalsrättsliga regler. Huvudregeln inom svensk rätt är dock att avtal ska hållas, så ens möjligheter att få ett sådant avtal ändrat eller ogiltigförklarat är i regel inte stora.

Mitt råd är således att inte skriva på avtalet eftersom det ger dig sämre rätt än vad lagen medger. Alternativet är i sådana fall att väcka talan i domstol. Men eftersom det är lättare att bara få företaget att på frivillig väg ersätta dig för dina kostnader bör du i första hand försöka förhandla med dem genom att exempelvis hota med att gå till media.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?