Ska jag och min mans särkullbarn dela på giftorättsgodset?

FRÅGA
Hej!Jag är gift med en man och vi båda har giftorättsgods på 500 000 kr var. Min man har ett särkullebarn, alltså från tidigare relation. Min man avlider. Hur fördelas arvet mellan särkullebarnet och mig? Ska jag och barnet dela på giftorättsgodset? Jag har inga barn och det här är enda barnet som min man har.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och giftorättsgods äktenskasbalken (ÄktB).

Innan din mans arv fördelas så ska en bodelning göras av giftorättsgodset enligt 23 kap 1 § ÄB. En bodelning som sker med anledning av din makes död ska förrättas mellan å ena sidan dig och å andra sidan din makes arvingar, vilket i detta fall är hans särkullbarn, se 9 kap 5 § ÄktB. När din man går bort så upphör ert äktenskap att gälla enligt 1 kap 5 § ÄktB. Det innebär att en bodelning ska göras (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). När giftorättsgodset har ställts upp och skulder har räknats av så kommer resterande egendom att delas lika mellan dig och din makes dödsbo enligt 11 kap 3 § ÄktB. Detta innebär således att du har rätt till hälften av giftorättsgodset och din makes dödsbo har rätt till andra hälften.

Förutsatt att din make inte har ett testamente där han har utnämnt dig som arvinge, så saknar du arvsrätt. Det är enligt 2 kap i ÄB bara de som är blodssläkt med den avlidne som är arvsberättigade, något din makes barn är.

All egendom som tillfaller dödsboet efter bodelningen mellan dig och din man tillfaller således särkullbarnet, såvida annat inte är bestämt genom testamente. Särkullbarnet kan plocka ut sitt arv direkt eller vänta med att plocka ut arvet och få efterarvsrätt.

Mer om efterarv finner du (här).

Sammanfattningsvis innebär detta att ja, giftorättsgodset kommer att delas upp mellan dig och barnet. Du har rätt till den andel som du får efter bodelning. Barnet å andra sidan har rätt till arvet från sin pappa vilket du inte har eftersom du inte är arvsberättigad enligt bestämmelserna i 2 kap ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (887)
2019-10-05 Hur vet jag om ett testamente vunnit laga kraft?
2019-10-03 Kan man byta boutredningsman?
2019-09-28 Ingår tillgångar i aktiebolaget i dödsboet?
2019-09-27 Varför tillsätts en konkursförvaltare vid en konkurs av ett dödsbo och vem sak betala förvaltaren?

Alla besvarade frågor (73747)