Ska jag eller hyresvärden laga diskmaskinen?

2021-01-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! När jag flyttade in i min hyreslägenhet för sju år sedan fanns det då en diskmaskin installerad. Nu har den gått sönder av okänd anledning. Hyresvärden har sagt att det är min diskmaskin och att det därför är jag som ska stå för reparationen. Stämmer det att jag som hyresgäst ska bekosta detta själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som hyresvärd har man ett visst ansvar att se till att lägenheten har en viss minimistandard. Diskmaskin ingår inte i en sådan minimistandard (se 12:18a st 6 jordabalken (JB)), men eftersom du har ingått avtalet med diskmaskin som avtalsinnehåll, gäller att hyresvärden ska se till att lägenheten har en fungerande diskmaskin. Det innebär att det är hyresvärden som ska se till att diskmaskinen fungerar i ditt fall. (se 12:9 JB och 12:16 JB)

Detta gäller under förutsättning att du inte har skadat diskmaskinen genom att använda den på ett onormalt sätt eller annars vållat försämringen av diskmaskinen (se 12:24 JB). Eftersom du har bott i lägenheten förhållandevis länge är det naturligt att diskmaskinen försämrats som en följd av normal användning. Det borde alltså inte vara några problem att motbevisa ett sådant eventuellt påstående från hyresvärden.

Mitt råd är att ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden (12:16 st 2 JB), vilket innebär att hyresvärden får en viss tid på sig att laga diskmaskinen. Om han misslyckas med detta kan han bli skyldig att betala vite. Det innebär alltså att diskmaskinen förmodligen kommer att lagas inom kort om du ansöker om detta hos hyresnämnden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1566)
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?
2021-05-30 Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (93076)