Ska jag betala svensk skatt på vinst vid försäljning av utländsk fastighet?

FRÅGA
Hej!Jag har återfått mitt föräldrahem efter att Estland blev fritt gen. Om jag säljer fastigheten, måste jag betala svensk skatt? Och hur mycket i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör beskattning av en kapitalvinst som du kan få vid försäljning av en fastighet i Estland. Jag saknar tillräckligt med information för att ge ett fullständigt svar på exakt hur mycket skatt du kan komma att behöva betala, och jag kommer därför svara mer generellt på på din fråga.

Svensk skatt kan behöva betalas på vinst vid försäljning av fastighet belägen utomlands

Förutsatt att du bor i Sverige, vistas i Sverige under mer än sex sammanhängande månader eller har en väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, även om inkomsten härrör från ett annat land (3 kap. 8 § IL).

För din del innebär det att du kan behöva betala skatt i Sverige på vinsten från försäljningen av fastigheten i Estland. En kapitalvinst vi försäljning av privatbostadsfastigheter beskattas i Sverige för närvarande med 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).

Du behöver inte betala dubbel skatt tack vare skatteavtal

Eftersom fastigheten finns i Estland kommer antagligen även den estniska skattemyndigheten att vilja beskatta eventuell vinst från försäljningen. Det innebära att dubbelbeskattning kan uppstå, att både Sverige och Estland vill beskatta samma vinst. För att inte du ska behöva betala dubbel skatt på vinsten finns ett så kallat skatteavtal mellan Sverige och Estland (se sida 14-41). Genom detta avtal kommer den svenska skatt du kan behöva betala att minskas med den skatt du eventuellt kan behöva betala för vinsten i Estland (art. 23). Konsekvensen av detta blir då att du i praktiken inte kommer skatta dubbelt på vinst från försäljning av fastigheten i Estland.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (256)
2020-08-02 Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?
2020-07-31 Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?
2020-07-27 Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?
2020-07-26 Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

Alla besvarade frågor (82629)