Ska jag betala skatt för utländsk pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag bor sedan 52 år tillbaka i Sverige, men har även återtagit mitt Tjeckiska medborgarskap.Jag får en liten pension, c:a 1000 SEK per månad från Tjeckien. Ska jag betala skatt för det i Sverige?För många år sedan fick jag informationen från skatteverket att pensionen inte skulle beskattas i Sverige, med hänvisning till en skattelag från 1980, artikel 19.Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).

Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är att du ska betala skatt i Sverige på pensionen du får från Tjeckien. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tjeckien, ska du dock antagligen inte betala skatt på den i Sverige igen eftersom man vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska i vilket fall deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Du kan även vända dig till Skatteverkets skatteupplysning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll