Ska jag betala hyra en månad efter uppsägning eller till nästa månadsskifte?

2017-03-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag hyr en lägenhet i Åre med ett hyreskontrakt som har en månadsuppsägning. Det är inte en riktig lägenhet utan ett rum i en garagebyggnad bredvid hyresvärdens hus, så det är samma adress som dom. Hyresperioden är tillsvidare men på kontraktet står det 1 månads uppsägning från båda håll. Jag säger upp lägenheten nu den 13 mars. Måste jag då betala hyra tills nästa månadskifte ändå? alltså till april ut. eller har jag rätt att bara betala tills den 13 april (?) Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uthyrning av bostäder finns i Jordabalken (JB) 12 kap. Som huvudregel gäller att uppsägningstiden för hyresbostäder räknas i hela kalendermånader, om inget annat har avtalats om. Ska inte hela kalendermånader gälla för uppsägning, så ska detta framgå tydligt i hyresavtalet.

Eftersom inget annat tycks framgå i ditt hyresavtal, ska uppsägningstiden räknas enligt huvudregeln. Sägs ditt hyresavtal upp ska det alltså upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Eftersom du sa upp avtalet den 13 mars, så upphör det alltså att gälla den 30 april och du måste därför betala hyra fram till detta månadsskifte. (JB 12 kap. 4 § första stycket)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1489)
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

Alla besvarade frågor (88449)