Ska jag betala hyra en månad efter uppsägning eller till nästa månadsskifte?

Hej!

Jag hyr en lägenhet i Åre med ett hyreskontrakt som har en månadsuppsägning.

Det är inte en riktig lägenhet utan ett rum i en garagebyggnad bredvid hyresvärdens hus, så det är samma adress som dom.

Hyresperioden är tillsvidare men på kontraktet står det 1 månads uppsägning från båda håll.

Jag säger upp lägenheten nu den 13 mars. Måste jag då betala hyra tills nästa månadskifte ändå? alltså till april ut. eller har jag rätt att bara betala tills den 13 april (?)

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uthyrning av bostäder finns i Jordabalken (JB) 12 kap. Som huvudregel gäller att uppsägningstiden för hyresbostäder räknas i hela kalendermånader, om inget annat har avtalats om. Ska inte hela kalendermånader gälla för uppsägning, så ska detta framgå tydligt i hyresavtalet.

Eftersom inget annat tycks framgå i ditt hyresavtal, ska uppsägningstiden räknas enligt huvudregeln. Sägs ditt hyresavtal upp ska det alltså upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Eftersom du sa upp avtalet den 13 mars, så upphör det alltså att gälla den 30 april och du måste därför betala hyra fram till detta månadsskifte. (JB 12 kap. 4 § första stycket)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning