Ska jag betala fakturan trots att jag utnyttjat min ångerätt?

Jag har utnyttjat min ångerrätt i enlighet med de instruktioner om ångerrätt företaget har på sin webbsida.

Varan är inte uthämtad utan den ligger kvar hos företaget. En faktura skickades till mig med detsamma efter det att beställningen gjorts. Ska jag betala fakturan innan jag fått svar om ångerrätt från företaget och låta varan vara kvar hos företaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du köpt en vara på internet av ett företag. I samband med köpet fick du en faktura skickad till dig. Du har fortfarande inte mottagit varan och du har utnyttjat din ångerrätt. Företaget du köpt varan av har dock inte gett något svar om ditt åberopande av ångerrätten. Nu undrar du ifall du bör betala fakturan eller inte.

Tillämplig lag

För det fall en konsument köper en vara på nätet av en företagare tillämpas i första hand distansavtalslagen (DL) (1 kap. 1 och 2 § DL). Det kan redan nu vara värt att framhålla att precis som annan konsumentskyddande lagstiftning är DL tvingande till konsumentens fördel. Avtal i vilken det stipuleras ett sämre skydd för konsumenten än vad som följer av lagen gäller alltså inte såvida det inte uttryckligen framgår av lagen (1 kap. 4 § DL).

Ångerrätt i minst 14 dagar

En konsument som köper varor på internet av ett företag har som regel ångerrätt i 14 dagar räknat från den dag konsumenten mottar varan (2 kap. 10 och 12 § DL ). Från denna huvudregel finns det dock flera undantag (2 kap. 11 § DL). Exempelvis är sådan vara som är specialtillverkad efter konsumentens önskemål undantagna från ångerrätten. Ett annat exempel är varor som med anledning av hälso och- hygienskäl har förseglats men förseglingen har brutits av konsumenten.

I din frågeställning framgår ingenting om vad för typ av vara du beställt. Med anledning av att en konsument har som regel ångerrätt vid internetköp utgår jag från att din vara är också av sådan karaktär som gör det. Därför har du ångerrätt i minst 14 dagar räknat från den dag du mottar varan.

Meddelande om utövande av ångerrätten

En konsument som köpt varor som faller under ovan nämnda ångerrätt ska få i samband med beställningen av varan ett standardformulär för att denne vid utövandet av ångerrätten ska kunna fylla i (2 kap. 2 a § DL). Ett sådant formulär är givetvis ändamålsenlig för konsumenten att använda sig av, men inte ett måste (2 kap. 10 § DL).

Att du skriver att du utnyttjat din ångerrätt enligt vad som följer av företagets hemsida förstår jag det som att du fyllt i ett standardformulär för utövande av ångerrätten eller i vart fall ett dokument som kan likställas med ett sådant formulär. Det viktiga är som nämnts nämligen inte i vilken typ av formulär som du skickat in utan det viktiga är att det i det dokument genom vilken du utnyttjar din ångerrätt ges uttryck för att du vill ångrar köpet. I egentlig mening krävs det inte att utnyttjandet av ångerrätten sker skriftligen utan det kan likväl ske per telefon. Men i bevishänseende kan det vara av ytterst vikt att en konsument utnyttjar sin ångerrätt skriftligen, vilket jag alltså förstått att du redan gjort.

Avslutning

Sammantaget är mitt råd att du inte betalar för fakturan. Du har ju utnyttjat din ångerrätt inom ramen för i vart fall DL, så det finns med andra ord ingen anledning för dig att betala den. Om företaget mot förmodan skulle skicka fakturan till ett inkassoföretag som i sin tur kräver dig på betalning av fakturan så är det bara att bestrida kravet med hänvisning till att du tidigare utövat din ångerrätt i enlighet med DL.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”