Ska hus på ofri grund räknas med i värderingen av fastigheten?

2019-09-15 i Fastighet
FRÅGA
Min far gick bort 25/4 2019Han lämnar förutom bankmedel och fonder även två fastigheter, en lägenhet och ett lantställe. Med min fars goda minne började jag uppföra ett Attefallshus på lantstället innan hans död med egna medel.Vid arvsskiftet vill jag undanta Attefallshuset vid värderingen av fritidshuset - jag har lagt ner ca 200' plus arbete - min bror tycker att detta ska räknas med. Vad är rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken, JB.

Jag förstår din fråga som om du vill veta om Attefallshuset räknas som en del av fastigheten och därmed ska räknas med vid värderingen av fastigheten där fritidshuset finns.

Hus på ofri grund
För att Attefallshuset ska räknas som en del av fastigheten, ett så kallat fastighetstillbehör, krävs det att den som är ägare till fastigheten även är ägare till det tillförda Attefallshuset. Med tanke på att det är du som äger Attefallshuset, och även gjorde det vid tidpunkten då du började bygga det på fastigheten med din fars samtycke, räknas huset istället som hus på ofri grund. Det rör sig med andra ord om lös egendom och inte fastighetstillbehör, 2 kap. 4 § JB.

Attefallshuset blir först fastighetstillbehör då det kommer i samme ägares hand som fastigheten. Kommer fastigheten tillfalla dig så kommer med andra ord Attefallshuset bli en del av fastigheten, 2 kap. 1 § JB.

Värdering av fastigheten
Attefallshuset är med andra ord inte en del av fastigheten, utan den tillhör dig. Det ska därmed inte finnas med i värderingen. Vid en värdering av en fastighet där det finns ett hus på ofri grund, som i detta fall, kommer fastighetens värde vara lägre än om Attefallshuset inte stod där. Låt oss säga att ni skulle sälja fastigheten med fritidshuset, men du fortfarande skulle ha kvar Attefallshuset. Detta skulle leda till ett lägre försäljningspris på fastigheten då äganderätten till Attefallshuset tillhör någon annan (dig).

Är det så att fastigheten kommer tillfalla dig kommer Attefallshuset, som sagt, bli en del av fastigheten. Detta innebär att huset bör räknas med i värderingen.

Avslutning
Sammanfattningsvis ska värderingen av fastigheten ske utan att räkna med Attefallshuset då det inte är en del av fastigheten, utan ett hus på ofri grund till tillhör dig. Något som du dock bör tänka på är att fastigheten tappar i värde i och med Attefallshuset, vilket verkar ogynnsamt för din bror.

Är det däremot så att fastigheten kommer tillfalla dig ska Attefallshuset räknas med i värderingen.

Jag hoppas att du fick svar på dina fråga och är det så att du skulle ha några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (452)
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom
2019-12-28 Muntligt grannmedgivandes giltighet mot ny ägare
2019-12-13 Ingår en paviljong i ett fastighetsköp?
2019-11-29 Köpa mark i Sverige utan svenskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (76421)