FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet01/04/2018

Ska grannmedgivande ges av grannen eller kommunal handläggare?

Jag vill placera en friggebod närmare än 4,5 met till tomtgräns. Min tomtgräns gränsar mot vår villaförenings samfällighet. Är det dom som jag skall kontakta om ett grannintyg eller är det kommunens handläggare som har kommunens befogenheter att ge ett grannintyg ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppförande av komplementbyggnader regleras i 9 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa bestämmelsen här.

Tomten gränsar mot privat mark

Syftet med det s.k. "grannmedgivandet" är, att den som vill bygga en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen ska slippa söka bygglov för detta om denne istället fått berörd grannes medgivande till bygget. Den byggande får själv skaffa intyg om grannens medgivande och bevara det för framtida bevisning. Det krävs inte att medgivandet ska vara skriftligt, men det är lämpligast. Det ska alltså införskaffas från grannen och kommunens handläggare har inte möjlighet att ge medgivande.

Tomten gränsar mot kommunal mark

Är kommunen en av "grannarna" gäller enligt mark- och miljödomstolens dom 2013-06-07 i mål nr. P 105-13, att när en fastighet gränsar mot en väg eller kommunal mark går det inte att identifiera någon som kan representera intresset av att använda vägen eller marken. Därför går det heller inte att inhämta något giltigt "grannemedgivande" i de fallen. Det innebär dock inte, som man kanske kan tro, att man kan stanna vid att inhämta medgivande från de andra berörda grannarna. Istället krävs alltid bygglov för att få bygga närmare än 4,5 m från kommunal väg.

Slutsats

Är det fråga om granne på privat mark ska medgivande hämtas direkt från grannen och är det fråga om "granne" på kommunal mark ska bygglov sökas.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000