Ska gåvor från arbetsgivaren beskattas?

2018-01-25 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej Företaget som jag är anställd på har sålts av Delägarna. De vill ge oss anställda en gåva av det som de fick ut vid försäljningen. Är det här ok att ta emot utan att jag beskattas för det och skall jag ta upp gåvan i min inkomst deklaration
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL), se här.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga, men det finns vissa undantag för till exempel jul-, jublieums- och minnesgåvor. Dessa typer av gåvor är skattefria under vissa förutsättningar. (11 kap 14§ Inkomstskattelagen, se här)

En julgåva är skattefri om värdet inte är mer än 450 kronor inklusive moms.

En jublieumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25- 50-, 75- eller 100-årsjublieum. Värdet får inte vara mer än 1350 kronor inklusive moms.

En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med till exempel hen fyller 50 år, har varit anställd i företaget 20 år eller lämnar företaget. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte är mer än 15000 kr inklusive moms.

Övriga gåvor från arbetsgivaren är nog skattepliktiga och ska tas upp i inkomstdeklarationen. Gåvor i form av pengar är skattepliktiga.

Den gåva som du har fått i samband med att företaget såldes skulle kunna räknas som minnesgåva. Om den är värd mindre än 15000 kr, inte är pengar och du har varit anställd i företaget i minst sex år sammanlagt så skulle jag argumentera för att det är en minnesgåva. I så fall är den skattefri och behöver inte tas upp i din inkomstdeklaration.

Vänligen,

Tingting Ferrari
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (212)
2021-12-31 Beskattning - gåva av guld
2021-12-14 Är jag fortfarande skattskyldig i Sverige efter 1,5 års bosättning utomlands?
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt

Alla besvarade frågor (98657)