FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt29/12/2018

Ska förlikningsersättning för skada beskattas?

Hej,

Vi sålde våran lägenhet till säljare A som två månader efter kontraktskrivning plötsligt meddelade via sin advokat att hon inte kommer fullfölja köpet, således hävdes avtalet. Vi sålde till en ny köpare, köpare B som köpte till ett lägre pris och av den anledninge uppstod en skada som A skulle ersätta.

Det slutade med en förlikning och nu är frågan om vi måste skatta för det beloppet eller faller det in under 8kap 22§ IL?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

8 kap. IL innehåller bestämmelser om att vissa inkomster är skattefria vid inkomstbeskattningen. Kapitlet gäller alla inkomstslag vilket innebär att det rent praktiskt kan vara enklast att se om 8 kap. IL är tillämpligt innan man går in i beskattningsreglerna för de olika inkomstslagen.

8 kap. 22 § IL föreskriver att ersättning för skada eller liknande på tillgångar är skattefria. Det här gäller dock inte om ersättningen avser tillgång i näringsverksamhet eller om ersättningen grundas på bl.a. investerarskydd eller garantier för insättning. Så länge er lägenhet inte var en tillgång i näringsverksamhet är alltså ersättningen från förlikningen skattefri i enlighet med 8 kap. 22 § IL.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare