Ska föräldrar vara skadeståndsskyldiga för deras barns handlingar när föräldrarna inte har varit inblandade i skadan?

Hej. Läste idag om de två 13-åringar som ansetts orsakat att en skola brann ner. Hur kan deras FÖRÄLDRAR tvingas betala så enorma belopp? (25 milj). De var ju inte inblandade, de hade ju inte rimligen kunnat punktmarkera sina såpass stora barn på deras fritid. Och eftersom barnen är icke straffmyndiga lägger man skulden på föräldrarna? de kan ju knappast haft "uppsåt" att föröda sin ekonomi för all framtid? Hur tänker samhället här egentligen? Kan det verkligen bli såhär?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen (SkL)

Barns skadeståndsskyldighet

Det är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada som ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). För den som orsakar sakskada innan denne har fyllt 18 år kan skadeståndsbeloppet jämkas med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL)

Föräldrarnas ansvar för skada orsakad av sina barn

Föräldrar som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. I syfte för att förhindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavare vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Om vårdnadshavaren brister i detta får denne står för konsekvenserna av barnets handlingar.

När ett barn har begått ett brott som medför skadeståndsskyldighet har föräldrarna ett principalansvar. Det innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskadan som barnet vållar genom brott. Ansvaret är strikt vilket betyder att föräldrarna blir skadeståndsskyldiga oavsett om de har varit vårdslösa eller inte (3 kap. 5 § SkL) Förälderns skadeståndsansvar är dock för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Om jag inte har misstagit mig skedde branden år 2017 vilket innebär att prisbasbeloppet för detta år var 44 800 kr, varpå en femtedel av detta belopp blir 8 960 kr. Det innebär att föräldrarna har en skyldighet att betala 8 960 kr resten ska barnet stå för.

Slutsats

Sammanfattningsvis har föräldrarna som skyldighet att betala 8 960 kr resten är en skuld som tillfaller barnet. Trots att den skadelidande kräver barnen på 25 miljoner kronor kommer beloppet troligtvis att jämkas med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Här kan det vara värt att nämna ett rättsfall, NJA 1993 s. 727. Rättsfallet handlade om tre tonåringar mellan 15-18 år som satte eld på bland annat en simhall. En av gärningsmännen skulle betala 27 000 000 kr vilket sedan jämkades ned till 450 000 kr.

Med hänsyn till att barnet med stor sannolikhet inte har en egen inkomst som kan täcka skulden kommer föräldrarna att indirekt även stå för barnens skuld. Skadeståndsbeloppet kommer i dock troligtvis inte landa på 25 000 000 kr utan det handlar om att tidningar anger det beloppet i försök att sälja fler tidningar.

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000