Ska fastighet någon ägt sedan innan samboförhållande delas när samboförhållandet upphör?

FRÅGA
Min son äger en fastighet till 100%En kvinna flyttar in till honom och betalar hyraVad händer vid ev separation Behöver man upprätta dokument
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på vad det är du frågar efter, men jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som har rätt till fastigheten, efter att ett samboförhållande har upphört.


När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, bodelning göras. I bodelningen ska det som utgör samboegendom fördelas lika mellan samborna (8 § sambolagen). Det som inte utgör samboegendom, behåller den sambon som äger det.


En fastighet någon ägde innan samboförhållandet inleddes, är inte samboegendom

Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom din son ägde fastigheten redan innan samboförhållandet inleddes, har den inte förvärvats för gemensam användning, utan för din sons användning. Det innebär att fastigheten inte utgör samboegendom, och därmed inte ska tas in i en bodelning. Din son ska med andra ord fortsatt äga hela fastigheten.

Det är inte nödvändigt att upprätta något samboavtal eller annat dokument, utan din son äger fastigheten ändå.

Att ena sambon betalar hyra till den andra påverkar inte detta.


Sammanfattning

En fastighet någon har ägt redan innan samboförhållandet utgör inte samboegendom och ska därför inte delas mellan samborna. Det är inte nödvändigt att upprätta något dokument för att din son ska fortsatt äga hela fastigheten.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2526)
2020-01-21 Skyldig att betala sambons skulder
2020-01-21 Bodelning vid upphörande av samboförhållande
2020-01-21 Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?
2020-01-20 Bodelning och samäganderätt av bostad

Alla besvarade frågor (76445)