Ska ett nybyggt hus ingå i en sambodelning?

Hej!

Min sambo äger en fastighet med hus på. Nu tänkte vi riva huset och bygga ett nytt som vi skall bo tillsammans i. Vad gäller juridiskt om vi sedan separerar? Har jag rätt till halva värdet av huset eller är det hans eftersom han hade fastigheten innan jag fanns med i bilden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om samboseparation är sambolagen (2003:376) (SamboL) tillämplig i ditt fall.

Skulle en separation inträffa kan den ena sambon begära bodelning inom ett år efter att samboförhållandet tog slut, enligt 8 § SamboL. Det som då ingår i en bodelning är s.k. samboegendom. Värdet på samboegendomen kommer alltså att delas lika mellan parterna oavsett vem som är ägare. Samboegendom är bl.a. den gemensamma bostaden, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL.

I förarbetena, dvs. motiven till sambolagen (prop. 1986/87:1 s. 257), sägs det att vad en sambo köpt innan samboförhållandet startat normalt inte anses vara förvärvat för gemensamt bruk. Skulle dock en fastighet köpas i nära anslutning till inledandet av samboförhållandet kan det ses som att fastigheten införskaffats i syfte att samborna ska använda den gemensamt.

5 § första stycket första punkten SamboL definierar vad som anses utgöra sambors gemensamma bostad. Paragrafen beskriver att sambors gemensamma bostad är fast egendom som någon sambo äger, om det finns en byggnad som är avsedd som sambornas gemensamma hem, och egendomen innehas huvudsakligen för ett sådant ändamål.

Din sambo köpte själva fastigheten innan samboförhållandet inleddes, men eftersom huset på tomten ska rivas och byggas i syfte att ni ska bo tillsammans i det, menar jag att det ska ses som samboegendom. Detta eftersom det finns ett klart syfte att huset ska användas för gemensamt bruk. Det betyder alltså att huset kommer att ingå i en sambodelning ifall ni skulle separera.

I bodelningen är det den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt att få den. Ett sådant övertagande måste också med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt, vilket framgår av 16 § andra stycket SamboL. Den som övertar bostaden ska antingen tillgodose den andra sambon med egendom från samboegendomen, eller betala motsvarande belopp i pengar, 17 § andra stycket SamboL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”