Ska ersättning utgå för servitut?

2021-04-28 i Servitut
FRÅGA
Hej! Jag (härskande fastighet) skulle behöva upprätta ett avtalsservitut gällande infart till min fjällstuga. Tjänande fastighet är ännu ej kontaktad men det rör sig om en kortare sträcka över skogstomt utan planerad eller befintlig bebyggelse. Innan vi kontaktar ägaren av denna mark undrar jag vad ett sådant avtal kan kosta? Vad kan anses vara en skälig avgift? Om än något? Om kostnad - engångs- eller löpande avgift? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalsservitut kan förenas med en viss avgift eller ersättning. Det ställs däremot inga krav på att ett servitut ska förenas med viss avgift eller ersättning. Det är helt enkelt upp till er som avtalsparter att komma överens om sådan avgift eller ersättning ska utgå.

Skälig ersättning?

När en sakkunnig bedömer vad en skälig avgift är beaktas omständigheter som hur nyttjandet av servitutet påverkar den tjänande fastigheten med hänsyn till exempelvis slitage och den tjänande fastighetens värde. Som du förstår blir det därför svårt för mig att uttala mig om vad som är en skälig ersättning utan mer specifika uppgifter om fastigheterna. Ett avtalsservitut är ett frivilligt avtal mellan fastighetsägarna varför avtalsrättsliga principer gäller. Det innebär att du och grannen till fjällstugan själva kan komma överens om en ersättning som ni anser skälig.

Hur ska ersättning utgå?

Huruvida ersättning ska utgå löpande eller som engångsavgift är liksom beloppet av eventuell ersättning upp till dig och den tjänande fastighetens ägare att bestämma.

Råd

Huruvida ersättning överhuvudtaget ska utgå och i sådana fall till vilket belopp är helt upp till dig och den tjänande fastighetens ägare att bestämma. Likaså huruvida en eventuell avgift ska betalas som en engångsavgift eller som en löpande ersättning.

Min rekommendation är att du föreslår en årlig avgift som ska utgå som ersättning för underhåll av vägen. Det är nämligen så att den tjänande fastigheten genom servitutet även kan åläggas att underhålla vägen (14 kap. 1 § jordabalken). Eftersom jag antar att fjällstugan endast är ett säsongsboende är det till stor fördel för dig att underhållet sköts av den tjänande fastigheten. Annars är det nämligen den härskande fastigheten som är skyldig att underhålla vägen (14 kap. 6 § jordabalken). Vad som är en skälig ersättning är som sagt svårt för mig att avgöra baserat på omständigheterna som framgår av din fråga. Ett förslag kan vara att höra med grannen om kostnader för underhåll kan vara en skälig ersättning? Det är som sagt upp till er själva att avgöra inom ramen för avtalsservitutet.

Servitut gäller för all framtid men måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltiga. För att allt ska gå rätt och för att undvika eventuella tvister i framtiden om servitutets innehåll råder jag er stark att anlita en jurist för upprättandet av servitutet. Det kan spara er både tid och pengar. Förslagsvis kan Lawlines duktiga jurister bistå er. Hör av er till my.ohman@lawline.se om ni önskar en offert.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96519)