Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman?

FRÅGA
Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman? Skyddsvakten borde väl ha samma befogenheter som en polis om han står och vaktar vid ett skyddsobjekt?Envar gäller alla, men skyddsvakten är ju inte envar så att säga! En polis envarsgriper ej,likaså är väl för en militärskyddsvakt?Frågan kom upp om en skyddsvakt blir slagen i tjänsten (våld mot tjänste man). Jag säger grip medans andra säger envarsgrip
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i det följande redogöra för en militär skyddsvakts befogenheter avseende gripande i våld mot tjänsteman.

Gripande

Det är i skyddslagen (2010:305) som befogenheterna för en militär skyddsvakt regleras. En militär skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig (13 §). Det föregående gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet (13 § 2st). De uppräknade brotten utgör en fullständig uppräkning av de brott som är skyddade av lagens bestämmelser (jmf 1 §). Det är alltså inte möjligt för en militär skyddsvakt att med samma befogenheter som en polis gripa någon för våld mot tjänsteman.

Envarsgripande

Reglerna om ett så kallat envarsgripande återfinns i 24 kap 7 § 2st rättegångsbalken (1942:740) (RB). 24 kap 7 § 2st RB har följande lydelse.

"Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman."

Straffskalan för våld mot tjänsteman är böter till fängelse i högst två år (17 kap 1 § BrB). Formuleringen "fängelse kan följa" innebär att man inte bara ska se till den formella straffskalan utan även till omständigheter som i det enskilda fallet påverkar den förväntade påföljden i mildrande eller skärpande riktning. Om det kan antagas att böter följer på brottet ska personen inte gripas. Vid ett envarsgripande kan man dock inte förvänta sig att den som griper kan göra en fullständig bedömning av påföljden. Det kan dock vara så att högre krav ställas på militära skyddsvakter eftersom de har befogenhet att gripa i tjänsten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ensvarsgripande vid våld mot tjänsteman göras i de fall där det kan antagas att påföljden inte blir böter. Det bör avse många fall av sådana gärningar, men jag vill ändå råda er till viss försiktighet.

Här följer även en förteckning över en militär skyddsvakts befogenheter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (208)
2020-10-18 Begära någon häktad.
2020-10-18 Hur länge får man sitta häktad? Hur fungerar restriktioner?
2020-10-18 när kan man få veta var en person finns som blivit frihetsberövad på grund av brott?
2020-10-13 Kan en förälder få veta hur länge ens barn kommer sitta häktat?

Alla besvarade frågor (85278)