Ska bilder vara med i ett förundersökningsprotokoll?

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA
Enligt 23 kap. 21 § i rättegångsbalken ska det vid förundersökning föras ett protokoll över det som har förekommit som är av betydelse för utredningen. Enligt JO 2017/18 s. 296 (på sidan 304) finns det inte något rättsligt utrymme för åklagaren att avstå från att ta in i förundersökningsprotokollet bilder som är av betydelse för utredningen. Jag undrar om detta innebär att bilder förekommer i en brottsutredning och som är av betydelse för utredningen ska tas in i förundersökningsprotokollet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förundersökningsprotokollet ska precis som du skriver innehålla det material som har förekommit som är av betydelse för utredningen (23 kap. 21 § rättegångsbalken). Detta kan vara allt från bilder till vittnen, sakkunnigutlåtanden och DNA från brottsplatsen med mera.

Svar på din fråga är således ja, bilder som har förekommit under förundersökning och som är av betydelse för utredningen ska inkluderas i förundersökningsprotokollet.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96481)