Ska bildäck och gräsklippare tas upp i bodelningen vid upphörande av samboskap?

FRÅGA
Hej! Min pappa är avliden och hade en sambo. Hon har begärt bodelning. Hon har tagit upp kostnader i dösboet som nya däck till bilen (den står på henne men de har skaffat och nyttjat den gemensamt). Hon har även tagit upp köp av en ny gräsklippare + olja då den gamla är trasig. Är det verkligen kostnader som ska tas upp i dödsboet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Bodelning ska genomföras vid äktenskapsskillnad eller den ene makens död, och under vissa förutsättningar när ett samboförhållande upphör, se 9 kap. 1 § ÄktB samt 8 § SamboL.

Ett samboförhållande upphör enligt 2 § 3p. SamboL om någon av samborna avlider, vilket har skett i ovan stadgat fall.

Fadern har avlidit, vilket innebär att samboförhållandet har upphört. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, skall bodelning ske, dock endast om någon av samborna begär det, se 8 § 1st. SamboL.

Den efterlevande sambon har i förevarande fall begärt bodelning.

Vad ingår i bodelningen vid ett upphörande av samboskap?

Begär endera sambo bodelning, skall bodelning göras av samboegendomen.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensamt bruk och inte annat följer av 4 § eller 9 §, se 3 § SamboL.

Det är enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som ska ingå i bodelningen.

Din faders efterlevande sambo har i bodelningen tagit upp kostnader för nya bildäck samt en ny gräsklippare med åtföljande olja. Gemensamt bohag innebär möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se 6 § SamboL.

Det din faders efterlevande sambo tar upp som kostnader i bodelningen ska inte ingå, då det varken utgör en del av den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget i Sambolagens mening.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2852)
2021-02-27 Innebär ett samboavtal att vi inte längre räknas som sambos?
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?

Alla besvarade frågor (89590)