Ska äktenskapsförord och testamenten registreras för att vara giltiga?

Hej jag undrar skall ett Äktenskapsförord mellan makar registreras hos tingsrätt?

Ett testamente behöver det registreras eller räcker bevittning av oberoende personer?

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om både ett äktenskapsförord och ett testamente måste registreras för att vara giltiga och i så fall vart detta ska göras.

Äktenskapsförord

När det gäller äktenskapsförordet finns regler i Äktenskapsbalken (ÄktB). I det tredje stycket i bestämmelsen 7 kap 3 § ÄktB (här) står det att äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Det innebär alltså att det måste registreras för att vara giltigt. Observera att registreringen ska göras hos Skatteverket och inte hos tingsrätten sedan 2011.

Testamente

Ett testamente ska däremot inte registreras överhuvudtaget för att vara giltigt. För att testamentet ska vara giltigt krävs att det uppfyller vissa formkrav som uppställs i Ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Med vittnenas närvaro ska testatorn skriva under testamentet eller åtminstone bekräfta att det är hens underskrift. Vittnena ska sedan själva skriva under testamentet med sina namn med vetskap om att det är fråga om ett testamente (10 kap 1 § ÄB).

Alla personer får dock inte vara vittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av att bevittna ett testamente får inte vara testamentsvittne. Inte heller den som är gift/sambo, den som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led (t.ex. föräldrar och barn) eller svågerlag (t.ex. svär- och styvföräldrar och styvbarn) till testatorn eller dennes syskon får vara vittne. Man får inte heller vara vittne om man själv, ens make, sambo, syskon eller någon annan släkting som står i rätt upp- eller nedstigande led eller svågerlag ärver på grund av testamentet (10 kap 4 § ÄB). Jag antar att det är detta du syftar på med "oberoende personer".

Eftersom att testamenten inte behöver registreras krävs det att de förvaras på en bra och säker plats. Man kan exempelvis förvara testamenten i bankfack eller hos vissa företag.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”